headerbg bl
HomeGeschiedenisDammeChronologie Damse vaart

Chronologie Damse vaart

Datum / JaartalGebeurtenis
27/01/1823
Brief van Opsomer aan de provincie West-Vlaanderen in verband met de toestemming voor het bouwen van een barge
07/02/1823 (?)
Brief van de hoofdingenieur aan de gouverneur (?) over de maten van de barge
13/02/1823
Plan voor een nieuwe barge met de goedkeuring
22/02/1823
Brief van de gouverneur aan de hoofdingenieur over de barge
27/05/1823
Caerte figurative aanwijzende alwaer de gendsche wateren van de Lieve zijn loopende, sedert het maken van den nieuwen vaerd van brugge naar sluys
1824
Over de barge van Brugge naar Sluis
1824
Over de barge van Brugge naar Sluis
20/07/1824
Behandeling van klachten over gronden die in 1812 onteigend werden “voor het aanleggen eener vaart van Brugge naar Sluis en voorts tot de Westerschelde”
1825
Over de barge van Brugge naar Sluis
02/02/1825
Ontwerp door J. De Brock voor een houten ophaalbrug over de Damse Vaart
1825
Over de toestand van het kanaal Brugge – Sluis
15/07/1825
Rapport door De Pauw in voorbereiding op het bevaarbaar maken van het kanaal Brugge – Sluis en het verlengen tot aan de Schelde, met een kaart van Sluis
25/10/1825
Krantenartikel over het leggen van een draaibrug in Damme
1826
Over de barge van Brugge naar Sluis
13/04/1826
Krantenartikel over de aanbesteding van een nieuwe brug buiten de Dampoort
1827
Over de barge van Brugge naar Sluis
1827
Over de nieuwe dubbele ophaalbrug in Damme
1828
Over de barge van Brugge naar Sluis
1829
Over de barge van Brugge naar Sluis
1829
Over de werken aan de Dampoort in Brugge
1829
Op verslag van de hoofdingenieurs De Brock en Noël werd in principe beslist de vaart van Sluis naar Breskens door te trekken, vooral om de afwatering van de polderstreek te bevorderen
1829
C. Cox, Project van een nieuwe ophaalbrug over het kanaal van Brugge naar Sluis te Damme
1829
Kaart met de tekeningen van de te vernieuwen bovendeuren van de Dampoortse sluis en het kanaal van Gent naar Oostende te Brugge
11/12/1829
Over het ontwerp van Gedeputeerden van Westvlaanderen nopende makene veranderingen aan de bestaande sluis bij de Dampoort te Brugge
15/04/1830
Krantenartikel over het droogzetten van het kanaal Brugge – Sluis
25/04/1830
Krantenartikel over het droogzetten van het kanaal Brugge – Sluis
06/08/1830
De studie-commissie belast met het uitwerken van de plannen Sluis-Breskens ontvangt de mededeling dat nog enkel op haar advies wordt gewacht om met het ontwerp voor te gaan
13/08/1830
Extract uit het verbaal van Hun Edele Groot Achtbare de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland, over het doen van waarnemngen omtrent het Zwin
09/1830
Belgische Omwenteling
16/09/1830
Brief van de gedeputeerde staten van Oost-Vlaanderen aan de minister van Waterstaat over de afwatering van het gebied
29/09/1830
Brief van de minister van Waterstaat aan de gedeputeerden van Oost-Vlaanderen over de afwatering van het gebied
1830
Over het doortrekken van het kanaal tot aan de Schelde
1830/31
Hoeke krijgt een douanekantoor
1831
Over de barge van Brugge naar Sluis
17/11/1831
Noodzakelijke werken na de Belgische revolutie
15/03/1832
Over wateroverlast in Lapscheure
1832
Kaarten met het project van een afwateringskanaal van de terreinen gelegen langs de Hollandse grens tussen Zelzate en Blankenberge. Aangeduid op de kaart van Ph. Van der Maelen
1833
Rapport over de toestand in de provincie West-Vlaanderen
1834
Kaart van Alphonse Belpaire, Cartes du mouvement des transports en Belgique, dressée sur des données officielles du Département des Travaux Publics, Carte n° 1 Année 1834. Brussel, [ca. 1845]
01/07/1834
Vermelding van het Leopoldkanaal in de Kamer van Volksvertegenwoordiging
27/12/1834
Bespreking van het Leopoldkanaal in de Kamer van Volksvertegenwoordiging
24/01/1835
Bespreking van het Leopoldkanaal als onderdeel van een andere wet in de Kamer van Volksvertegenwoordiging
02/02/1835
Wetsvoorstel over het Leopoldkanaal in de Kamer van Volksvertegenwoordiging
1835
Overzicht van de kosten langs de Damse Vaart
12/04/1836
Bespreking van het wetsvoorstel van het Leopoldkanaal in de Kamer van Volksvertegenwoordiging
20/04/1836
Het wetsvoorstel voor het Leopoldkanaal wordt goedgekeurd in de Kamer en doorverwezen naar de senaat
01/08/1837
Moeilijkheden op de vaart Brugge-Oostende
16/03/1837
Wetsvoorstel voor het Leopoldkanaal
1838
Kaart van de Verenigde Wateringen van Eiensluis en Groot-Reigarsvliet, met aanduiding van de nummers van de beginnen, opgemaakt door J. Drubbele, gezworen landmeter, in opdracht van de regie van de watering, 1838. 1 kaart
11/1838
J. O. Andries. Recherches historiques sur les voies d'écoulement des eaux des eaux de Flandres à l’occasion du projet relatif à la construction du canal de Selzaete à la Mer du Nord. Brugge, F. De Pachtere, november 1838.
HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.