headerbg bl
HomeGeschiedenisDammeChronologie Damse vaart

Chronologie Damse vaart

Datum / JaartalGebeurtenis
17/08/1809
Rondschrijven van de prefect van het Scheldedepartement aan de ontvangers van de directe belastingen, waarin ook de verlenging van het kanaal Brugge – Sluis ter sprake komt
18/08/1809
Brief van Napoleon aan Clarke, minister van oorlog, over de inval van de Engelsen in Walcheren
20/08/1809
Offerte voor een bedrag van 1.047.054,85 francs voor de werken tussen Fort Sint-Donaas en Nieuwenhaven.
20/08/1809
Plan van het tweede deel van het kanaal Brugge – Schelde (Sluis – Nieuwenhaven)
22/08/1809
Brief van Napoleon aan Decrès, minister van de marine, over de val van Vlissingen
22/08/1809
De werken van het tweede deel van het kanaal Brugge – Schelde worden toegewezen aan François Bouvaert
24/08/1809
Brief van Napoleon aan Clarke, minister van oorlog, over de val van Vlissingen
24/08/1809
Brief van Napoleon aan Clarke, minister van oorlog, over de val van Vlissingen
27/08/1809
Brief van Napoleon aan Bernadotte, commandant van het leger in Antwerpen, over de val van Vlissingen
04/09/1809
Brief van Napoleon aan Decrès, minister van de marine, over de verdediging van Antwerpen
05/09/1809
Brief van Napoléon aan Decrès, minister van de marine, over de herovering van Walcheren
07/09/1809
Brief van Napoleon aan de graaf van Champagne, minister van buitenlandse zaken, over de toestand van de Engelsen in Walcheren
14/09/1809
Brief van Napoléon aan Decrés, minister van de marine, over de verdediging van het Scheldegebied
24/09/1809
Brief van Napoleon aan Clarke, minister van oorlog, over de verdediging van Antwerpen en de Schelde
25/09/1809
Decreet over de verdediging van de Schelde
25/09/1809
Bijlage bij het decreet van Napoleon over de verdediging van de Schelde
25/09/1809
Brief van Napoleon aan Clarke, minister van oorlog, over de verdediging van het eiland Cadzand
26/09/1809
Brief van Napoleon aan Decrès, minister van de marine, over de rol van pramen
02/11/1809
Brief van Napoleon aan Clarke, minister van oorlog, over een expeditie naar het eiland Walcheren
03/12/1809
Redevoering van Napoleon bij de opening van wetgevende jaar waarin hij gewag maakt van de slechte toestand van het Engelse leger in Walcheren
27/12/1809
Wet die de financiering van het kanaal Brugge – Schelde regelt
13/02/1810
Brief van Napoleon aan Clarke, minister van oorlog, over de verdedingswerken langs de Schelde
04/04/1810
Brief van de directeur-generaal bruggen en wegen aan Chauvelin, prefect van het departement van de Leie om te ontvangst te bevestigen van de rekeningenstaat van januari 1810 voor de werken aan het kanaal Brugge – Schelde
06/04/1810
Instructies van de directeur-generaal van bruggen en wegen aan Chauvelin, prefect van het departement van de Leie, over de precieze richting en afmetingen van het kanaal met ook de goedkeuring van de ramingen van het tweede deel van het project
20/04/1810
Brief van Napoleon aan Clarke, minister van oorlog, over de verdedigingswerken in het Scheldegebied
02/05/1810
Brief van de prefect van departement van de Schelde aan zijn collega van de Leie over de inkomsten, bedoeld van het kanaal Brugge – Schelde
18-20/05/1810
Napoleon bezoekt Brugge
19/05/1810
Brief van Napoleon aan Clarke, minister van oorlog, over de verdediging van de Schelde
21/05/1810
Brief van Napoleon aan Clarke, minister van oorlog, over de rol van Oostende
23/05/1810
Verslag over het bezoek van Napoleon aan Brugge in de Gazette van Brugge
31/05/1810
Decreet dat beslist dat de stad Gent een jaarlijkse bijdrage van 100.000 fr en de stad Brugge een van 50.000 fr zou leveren voor een termijn van 12 jaar voor het kanaal Brugge – Schelde
31/05/1810
Uittreksel uit het decreet dat de bijdrage regelt dat Gent en Brugge dienen te betalen voor het kanaal Brugge – Schelde
15/06/1810
Brief van de hoofdingenieur aan de prefect van het departement van de Leie, waarin verwezen wordt naar een weigering van De Brock om te beginnen
03/07/1810
Beslissing van de ‘conseil de préfecture du département de la Lys’ om Debrock te verdrijven [évincé]
11/07/1810
Brief van Guilley ( ?), « division des travaux publics », aan de prefect van het departement van de Leie over het stopzetten van de werken aan het kanaal door De Brock
12/07/1810
Arrest van de prefect van het departement van de Leie waarin Imbert aangeduid wordt als regisseur voor de werken aan het kanaal
12/07/1810
Brief van Napoleon aan de graaf van Montalivet, minister van binnenlandse zaken, met instructies rond de kanalen van onder andere het eiland Cadzand
27/07/1810
Kostenstaat van het kanaal Sluis – Breskens in het departement van de Schelde
07/08/1810
Brief van de “conseiller d’Etat” aan Chauvelin, prefect van departement van de Leie, over het kanaal Brugge – Schelde
11/08/1810
Brief van de hoofdingenieur aan de prefect over het stopzetten van de werken aan het kanaal Brugge – Schelde
12/08/1810
Uit het register van de kamer van koophandel van Brugge blijkt de vrees dat de werken aan het kanaal Brugge – Schelde zullen stopgezet worden ten voordele van een kanaal van Gent naar Breskens
12/08/1810
Brief van de kamer van koophandel van Brugge aan Chauvelin, prefect van het departement van de Leie, over de plannen rond het kanaal Brugge – Schelde en de plannen rond Gent – Breskens
12/08/1810
Brief van de kamer van koophandel van Brugge aan Holvoet over de plannen rond het kanaal Brugge – Schelde
02/09/1810
Brief van de 2de inspecteur generaal over de werken in Breskens, met plan en verslag (21/08/1810)
1810
Uit het repertorium van de kamer van koophandel van Brugge: een kopie van de brief gericht aan de minister van Binnenlandse Zaken, ten voordele van het kanaal Brugge –Schelde in vergelijking met het kanaal Gent – Breskens
1810
Brief (tussen 11/10/1810 en 08/11/1810) van de kamer van koophandel van Brugge aan de minister van Binnenlandse Zaken, ten voordele van het kanaal Brugge –Schelde in vergelijking met het kanaal Gent – Breskens
25/11/1810
Stand van zaken rond het kanaal Brugge – Breskens
18/01/1811
Brief waarin het plan vermeld wordt om Brugge en Gent met een enkele vaart te verbinden met Breskens: een kanaal van de Scheldemonding naar de vaart van Brugge naar Gent ter hoogte van Sint-Joris
01/02/1811
Stand van zaken rond het kanaal Brugge – Sluis
09/02/1811
De “conseil d’administration de l’Intérieur”, in aanwezigheid van Napoleon, besluit dat er twee vaarten zullen worden gegraven, het ene van Gent over Sas-van-Gent naar Breskens, het andere van Brugge over Sluis; beide kanalen zouden te Breskens in een havenkom uitmonden. Het bevel wordt gegeven om aan te vangen met de vaart van Brugge naar Sluis. Er wordt hiervoor een nieuw plan gevraagd
HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.