headerbg bl
HomeGeschiedenisHeemkundige kringenDe volkstelling van 1748 - Knokke en Sint-Anna-Ten-Vrije

De volkstelling van 1748 - Knokke en Sint-Anna-Ten-Vrije

De volkstelling van 1748
De Bevolking van Knokke

Dr. Jos De Smet

(zie ook Rond de Poldertorens Vde jaarg. Nr. 2 (De bevolking van Moerkerke in 1748) en Nr. 3 (De bevolking van Dudzele in 1748))

I    De Geestelijkheid

 • Livinus Stobbeleire, pastoor, 1 meid.
 • Jan Dhondt, koster + vrouw en 3 zonen.

II      De Grote Landbouwers

Deze vormden 12 gezinnen met 76 personen: 47 mannen en 29 vrouwen. Daaronder telde men 32 kinderen: 21 jongens en 11 meisjes; alsook 14 knechten en 6 meiden. Het gebruikte land bedroeg 1033 gemeten.

 • Andries Ramaut, hoofdman + vrouw, 2 zonen, 1 dochter, 1 knecht: 143 gem.
 • Adriaan Vanderbeke, officier + vrouw, 3 zonen: 9 gemeten
 • Cornelis Heelant, tiendepachter + vrouw, 2 dochters: 50 gemeten schorre Hasegars.
 • Joseph Van Eeckhoutte + vrouw, 2 zonen, 2 knechten, 1 meid : 109 gemeten.
 • Weduwe Maryn Van Halsynghe, 2 zonen, 1 dochter, 2 knechten, 1 schaper, 1 meid: 111 gemeten waarvan 48 schorre land.
 • Weduwe Jan Heinen, 4 zonen, 1 dochter, 1 knecht: 103 gem. schorreland. Guillaume Paridaen + vrouw, 1 knecht, 1 meid: 16 gem. schorre Haesegars.
 • Anthone Demeere + vrouw, 1 zoon, 2 dochters, 1 knecht: 60 gem. schorre Haesegars.
 • Pieter Demaecker + vrouw, 2 zonen, 2 dochters, 2 knechten, 1 meid: 106 gemeten.
 • Jan Govaert + vrouw, 1 zoon, 2 dochters, 1 knecht: 80 gemeten.
 • Jan Schepens + vrouw, 2 knechten, 1 meid: 121 gemeten.
 • Frannciscus Demaecker + vrouw, 4 zonen, 1 knecht, 1 schaper, 1 meid: 125 gemeten.

III.    De Molenaar

 • Jacob Pauwaert + vrouw, 1 knecht.

IV.    De Neringdoeners

Deze vormen 8 gezinnen met 37 personen: 17 mannen en 20 vrouwen. Daaronder waren er 19 kinderen: 7 jongens en 12 meisjes; alsook 2 knechten en 1 meid. Het gebruikte land bedroeg 9 gemeten.

 • Joannes Goomans, herbergier en slachter + vrouw, 1 zoon, 2 dochters.
 • Pieter Jacob Soens, herbergier, winkelier en tiendepachter + vrouw, 1 dochter, 1 knecht, 1 meid: 9 gemeten.
 • Lowys Block, herbergier + vrouw, 1 zoon, 1 dochter.
 • Carel Coenraet, kleermaker + vrouw, 2 dochters.
 • Joannes Hoestlandt, kleermaker.
 • Jan De Swarte, wagenmaker + vrouw, 1 zoon, 1 dochter, 1 knecht.
 • Rochus Dugardeyn, smid + vrouw, 3 zonen, 4 dochters.
 • Joos Hedelynck, strodekker + vrouw, 1 zoon, 1 dochter.

V.   De Kortzitters

Deze telden 35 gezinnen met 119 personen: 63 mannen en 56 vrouwen. Daaronder 60 kinders: 35 jongens en 27 meisjes. Het gebruikte land besloeg 46 gemeten 200 roed.

 • Gilles Van Eeckhoutte, arbeider + vrouw, 1 zoon.
 • Joannes Watty, arbeider + vrouw, 1 zoon, 4 dochters: 4 gemeten 200 roeden. Joseph Bets, tiendepachter + vrouw, 2 zonen: 2 gemeten 100 roeden.
 • Simoen Pauwels + vrouw, 1 zoon, 2 dochters.
 • Jan Vermeire + vrouw, 2 zonen
 • Joannes van Halsinghe.
 • Jacob Deroo, tiendepachter + vrouw, 1 zoon, 3 dochters.
 • Joannes Van Rollegem, arbeider , 1 zoon, 1 dochter.
 • Pieter Joseph Soens, arbeider + vrouw, 1 zoon, 1 dochter.
 • Jacob Thiers, arbeider + vrouw.
 • Michiel Luwembout, arbeider + vrouw, 1 kind.
 • Judocus Boey, arbeider + vrouw, 2 zonen, 1 dochter: 28 gemeten schorre Hasegars
 • Frans Boey.
 • Guillaume Van Tamme, arbeider + vrouw, 1 zoon.
 • Michiel Deckmyn, arbeider + vrouw.
 • Cornelis Heggens, tiendepachter + vrouw.
 • Jan Schram, tiendepachter + vrouw, 1 zoon, 2 dochters.
 • Pieter Devos, arbeider + vrouw, 1 zoon, 2 dochters.
 • Guillaume Van Cnocke, arbeider + vrouw, 1 zoon, 2 dochters.
 • Abraham Neyt, arbeider + vrouw.
 • Frans Claeys, timmerman.
 • Philippus Pareyn, arbeider + vrouw.
 • Jacob Nele, schaper impotent + vrouw, 1 zoon, 2 dochters.
 • Jan Cosyn, arbeider + vrouw.
 • Frans Oosterlynck, arbeider + vrouw
 • Thomas Denau, arbeider + vrouw, 2 dochters.
 • Pieter Bogaert, tiendepachter + vrouw, 3 zonen, 1 dochter.
 • Joannes Masoure, arbeider + vrouw, 1 dochter.
 • François Debacker en zijn broeder Philippus.
 • Bertholomeus Verrye (Verheye?), arbeider.
 • Jacob Demeire, arbeider + vrouw, 1 kind.
 • Jan Hollebeke, tiendepachter + vrouw, 4 zonen, 1 dochter.
 • Pieter Waeghe + vrouw, 4 zonen .
 • Jacob Van Maele + vrouw, 1 dochter.
 • Daniel Van Hove met zijn zuster.

VI. De armen en de Disgenoten

Deze telden 18 gezinnen met 104 personen, 39 mannen en 58 vrouwen en 7 zonder opgave van geslacht. Daaronder 69 kinderen: 22 jongens, 40 meisjes, 7 voor wie geen geslacht werd opgegeven. Het gebruikte land bedroeg 14 gemeten.

 • Joannes Daelman + vrouw, 5 kinderen
 • Michiel  .........   + vrouw, 2 kinders.
 • Pieter De Snick + vrouw , en Joanna Pauwels.
 • Jacob Viaene + vrouw, 3 zonen en 4 dochters.
 • Jan Monteville + vrouw, 3 zonen, 1 dochter.
 • Weduwe Jacob Peine.
 • Niclays Maes + vrouw, 2 zonen, 2 dochters.
 • Jan Demeere + vrouw, 2 zonen, 2 dochters.
 • Jan Deneve + vrouw.
 • Elias Deaet + vrouw, 2 zonen en 2 dochters.
 • Anthone Selsens + vrouw, 1 zoon, 6 dochters.
 • Pieter Hemschoote, arm + vrouw, 3 zonen, 3 dochters.
 • Joseph Bonte, arm + vrouw, 1 zoon, 4 dochters: 14 gemeten parochieland. Frans Waeghe, weduwnaar, 1 zoon, 4 dochters.
 • Jan Van Cnocke, arm + vrouw, 1 zoon, 1 dochter.
 • Joos Bossier + vrouw, 4 dochters.
 • Jacob Bentein, 1 zoon, 1 dochter.
 • Geeraert Valentyn + vrouw, 2 zonen, 2 dochters.
 • Zeven arme kinderen: 3 jongens en 4 meisjes.

Geheel de parochie Knokke telde dus 76 gezinnen met 346 personen: 17 mannen en 166 vrouwen, plus 7 personen waarvan het geslacht niet is aangegeven. Daaronder 183 kinderen: 86 jongens en 90 meisjes (+7), alsook 16 knechten en 8 meiden. De totale oppervlakte van het gebruikte land bedroeg 1102 gemeten en 200 roeden.

00000000000   000000000     000000000000

De Bevolking van Sint-Anna-ten-Vrijen

In de eerste aflevering van de vijfde jaargang (maart 1963) van ons tijdschrift; op blz. 1-10 werd gehandeld over de verdwenen parochie St-Anna-ten-Vrijen, die slechts 638 gemeten in oppervlakte besloeg, tussen de huidige rijksgrens en de Linie van Cantelmo, en die geen centrum of dorp bezat.

Voor deze parochie werd op 26 februari 1748 ook een volkstelling gelhouden. Het aantal inwoners beliep toen 33 zielen: 20 mannen en 13 vrouwen. Daaronder 15 kinderen 11 jongens en 4 meisjes, alsook 4 knechten en 2 dienstmeiden.

Wat opvalt is het feit dat geen hoofdman van de parochie vermeld wordt, en dat de telling opgemaakt werd door de twee pointers: F. Van der Strate en Abraham De Can waarvan alleen de tweede onder de bevolking vermeld wordt. Waarschijnlijk om reden van het gering aantal inwoners, was de hoofdman en een van de pointers genomen uit de bevolking van een aanpalende parochie.

I.  De Grote landbouwers

Deze telden twee gezinnen met 13 personen: 7 mannen en 5 vrouwen.

 • Apolonia Masclé, weduwe van Joannes Platschaert, 2 zonen, 2 knechten, 1 schaper, 1 dienstmeid: 134 gemeten en 19 roeden, onderverdeeld in 120 gemeten 112 roeden op St-Anne-ten-Vrijen, 3 gemeten 57 roeden op St-Anne-ter-Muiden (Nederland) en 10 gemeten 150 roeden op Westkapelle.
 • Abraham Can + Janneke Botselaer, 1 zoon, 1 dochter, 1 knecht, 1 meid: 158 gemeten 266 roeden, onderverdeeld in 43 gemeten 166 roeden op St-Anna-ten-Vrijen en 115 gemeten 100 roeden op Westkapelle.

II.  De Arbeiders

Vijf gezinnen met 18 personen, waaronder 10 mannen en 8 vrouwen.

 • Jeronimus Bastoen + Annemarie Mestdagh, 1 zoon.
 • Lauwereyns Van Nieuwenhuyse + Marie Penneken, 1 zoon.
 • Marianne Homelinck, weduwe van Laureyns Mets, 2 zonen, 2 dochters.
 • Pieter De Smidt, paardeknecht bij Abraham Can + Pieternelle Verremans, 2 zonen: 1 gemet 56 roeden.
 • Joos De Smidt + Marie Spillebeen, 1 dochter.

III.  De Disgenoten

 • Ten laste van het armenbestuur: 2 jongens.
 • Joseph Vandenberghe, 3 jaar, woont bij Laureins Van Nieuwenhuyse.
 • Hendrik Van Loo, 10 jaar, woont bij Abraham De Can.

0000000000000             0000000000000         000000000000

De volkstelling van 1748 - Knokke en Sint-Anna-Ten-Vrije

Jos De Smet

Rond de poldertorens
1964
03
080-083
Achiel Calus
2020-01-06 09:25:58

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.