headerbg bl

Jules Nollet herleeft

Jules Nollet herleeft

Dany Vantorre

In mijn “Kroniek van een badstad“ verwijs ik regelmatig naar “Heyst-aan-zee en zijn verleden“, van de Heistse onderwijzer Jules Nollet (1867-1044).

Dit boekje van 82 blz bevat een schat van gegevens over Heist in de periode van 1830 tot 1909, het jaar van uitgave. Zij die het bezitten, kunnen dit getuigen... indien ze reeds de moeite deden om het te lezen!

Hij behandelt - weliswaar in vogelvlucht - alle aspecten van de Heistse samenleving: de kerk, het gemeentebestuur, het onderwijs, het toerisme, de schipbreuken, de visserij enz...

Het is vooral een feitenboek met grote informatieve waarde, zonder dat er diep op de onderwerpen wordt ingegaan. Jules Nollet was geen sappige verteller, maar een onderwijzer die het tot zijn plicht achtte om het officiële Heist aan zijn lezerspubliek voor te stellen. Hij mikte wellicht ook op de toeristen, want het laatste hoofdstuk luidt “Uitstapjes in het ‘t ronde“ waarin hij Zeebrugge, Brugge, Damme, Knokke, Duinbergen en zelfs Holland aanprijst voor een uitstapje vanuit Heist.

Op vraag van zijn zoon Raymond Nollet, zorgt Heyst Leeft voor de heruitgave van dit boek, in beperkte oplage.

Op vrijdag 28 mei ‘82, tijdens de opening van onze tentoonstelling “Heist en de Noordzee“ in zaal Ravelingen, wordt deze heruitgave officieel aan het publiek voorgesteld.
Voor slechts 150 fr komt u in het bezit van “Heyst-aan-zee en zijn verleden“, die in de bibliotheek van elke echte Heistenaar (waar die ook woont!) niet mag ontbreken.

Na de tentoonstelling zal het boekje te verkrijgen zijn bij Cyriel Vantorre, Zeedijk 97 Knokke-Heist (8390).

Jules Nollet herleeft

Dany Vantorre

Heyst Leeft
1982
01
022-022
Ludo Sterkens
2018-08-21 09:09:55

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.