headerbg bl

Editoriaal - Cnoc is Ier 1999

Cnoc is Ier - Jaarboek 1999 - Tijdschrift 36

hotel-du-cygneFOTO: Knocke-sur-Mer 3. – Le Village – Hôtel du Cygne

INHOUDSTAFEL

 • Hôtel du Cygne. Het gebouw en zijn bewoners door de eeuwen heen blz. 3
 • 80 ste Verjaardag van de Nationale Strijdersbond Afdeling Knokke blz. 17
 • De Gesneuvelden 1914-1918 blz. 22
 • Frans Desmidt, zijn leven en loopbaan blz. 26
 • De architecten van het Grand Hôtel de Knocke blz. 42
 • De villa Rêve d’Enfant blz. 46
 • Merkwaardige Gebouwen. Het statige hoekhuis van de Albertlaan en Helmweg blz. 52
 • Scheepsrampen aan de Vlaamse Kust – deel 12 blz. 56
 • De villa Gabrielle blz. 59
 • Bokskoning Konings blz. 62
 • Ereleden blz. 64

VZW HEEMKRING KNOKKE - Cnoc is Ier

Doelstellingen zijn, het publiceren van heemkundige bijdragen over Knokke en omgeving, tentoonstellingen, voordrachten, ruilbeurzen in te richten. Cnoc is ier staat ook in voor de organisatie van de Canadese Bevrijdingsmars en diverse andere aktiviteiten.

BESTUUR

Voorzitter: Danny Lannoy

Ondervoorzitter: Gaspar Warnier

Sekretaris: Dirk Overstraete

Penningmeester: Harold Van Eeckhoutte

Kommissaris: Willy Desmedt

Leden: Gerard Adriaenssens, Ghislain De Groote, André D’Hont, Peter Strubbe, Henk Warnier. Erevoorzitter: Graaf Leopold Lippens

Lidgeld: 300 fr. te storten op bijgaande rekeningen:

Harold Van Eeckhoutte - Cnoc is ier

 • Gen. Bank 280-0427920-90
 • Kredietbank 478-4202601-29

Ere-leden: min. een veelvoud van het lidgeld (600 fr.)

Jaarboek

Samenstelling en vormgeving: D. Lannoy & D. Overstraete

Alle leden ontvangen jaarlijks het jaarboek en een gedrukte brochure.

Overige uitgaven zijn te bekomen in de Bibliotheek Burg. Fr. Desmidt, Gemeenteplein 3, 8300 Knokke-Heist.

Uittreksels uit het jaarboek moeten de bron vermelden.

Editoriaal - Cnoc is Ier 1999

Redactie

Cnocke is Hier
1999
036
001-002
Leonore Kuijken
2019-12-16 09:57:37

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.