headerbg bl
HomeGeschiedenisHeemkundige kringenZoeken in publicatiesBinnenzijde van het herdenkingskaartje met de foto’s van de gesneuvelden 1914-1918

Binnenzijde van het herdenkingskaartje met de foto’s van de gesneuvelden 1914-1918

Binnenzijde van het herdenkingskaartje met de foto’s van de gesneuvelden 1914-1918

Gesneuvelden 1914-1918

2015 03 12 1331541.Van Snick René, † 8 Maart 1917. — 2. Roland Max, † 4 Oct 1918. — 3. Demunter Pieter, † 9 Oct. 1917. — 4. Waeghe Raymond, † 2 Mei 1916. — 5. Neyts Julius, † 9 Dec. 1918. — 6. Van Damme Leopold, † 2 Sept. 1917 — 7. Rotsaert Aloïs, † 1915. — 8. Savels Leopold, † 14 Juni 1915. — 9. Waeghe Leander, † 13 Juli 1915. — 10. Meysman Sebastiaan, † 26 Oct. 1918. —11. Baute Bernard, † 17 Nov. 1918. — 12. Sacré Henri, † 15 Febr. 1917 — 13. Lambert Raoul, † 1914. — 14. Fournier Cyriel, † 26 Oct. 1917. — 15. Bassens Pieter, † 22 Sept. 1917.

2015 03 12 133216

FOTO: Druk. Herreboudt. – Brugge:

Duurbaar Aandenken aan onze Dappere Knoksche Helden, roemvol gesneuveld voor Vaderland, Recht en Vrijheid, gedurende den Wereldoorlog 1914-1918.

Zij offerden voor ons hun bloed en hun leven en daarom moeten wij hun immer indachtig wezen!

Aandenken aan den plechtigen lijkdienst tot ziellafenis onzer Helden.

Een heilige en heilzame gedachte is het voor de gesneuvelden te bidden, opdat zij van de schulden ontslagen worden. (Mach.)

Voor de gerechtigheid hebben ze tot in den dood gestreden en de Heer heeft voor hen onze vijanden verslagen. (Eccl.)

Grooter liefde heeft niemand als deze die zijn leven geeft voor zijne vrienden. (Joan.)

Hunne lichamen werden in eere begraven en hun naam leeft van geslacht tot geslacht. (Sap.)

Christus loont den heldenmoed: en, een christelijk-aangenomene dood is voor den soldaat een waarborg van zaligheid. Troost u, met deze gedachte, vaders, moeders en verwanten van onze roemrijke dooden! (Mgr. Mercier)

O dooden van den wereldoorlog, weest getroost! Wij hebben U het medelijden van ons hart beloofd en wij verzekeren U de eer welke het aandenken der menschen kan schenken; maar vooral kondigen wij U aan de eeuwige glorie des Hemels als den eenigen zegenpraal uw offer waardig, in vereeniging met het offer van Onzen Heer Jesus-Christus. (Mgr. Julien).

Genadige Jesus, schenk hun de eeuwige rust! (300 d. afl.)

H. Hart van Jesus bescherm België! (300 d. afl.)

Alois Rotsaert °Westkapelle 15.07.1881

Was gehuwd met Helena Verbrugge (°Hooglede 1886) en had drie kinderen, Pierre, Alidor en Jerome. Het gezin betrok een woning in de Nyckeesstraat 2.

Hij was koerier tussen België en Nederland. Aan de hoeve Beyne langs de Hazegrasstraat werd hij door de Duitsers aangehouden. Na ondervraging op de kommandatuur werd hij opgesloten en later afgevoerd naar Duitsland. Hij overleed in het strafkamp Senne bij Bielefeld. In 1952 werd zijn graf ontdekt door een Belgisch militair (volgens C. Devroe).

+ 04.08.1915.

Pieter Bassens °Marquette U.S.A. 22.01.1894

Zoon van metser August (°K 1864) en Amelia Raes (°K 1867) uit de Judestraat. Het echtpaar vertrok naar Noord-Amerika in 1892. In 1898 kwamen ze terug met twee zonen “Pier” en Charles. Het gezin werd uitgebreid met Irma (°1898), Eulalie (°1902) en Jozef (°1904).

Soldaat 23e Linieregiment.

+ Kaaskerke 22.09.1917.

Bernard Baute °Knokke 7.06.1882

Was gehuwd in 1907 met Joanna Steintig (°K 1872) en woonde in Zevecote, Oosthoek.

+ 17.11.1918.

Pieter Jan Demunter

°Knokke 26.10.1886

Zoon van Charles en Blondine Henneman.

Echtgenoot van Amelia Viane (°K 1886).

Soldaat 2e klasse 16e Linieregiment, 1e Comp.

+ Alveringem, gehucht Forthem 9.10.1917.

Cyriel Edmond Fournier

°Knokke 30.03.1894

Zoon van Joseph (°K 1852) en Rosalie Baes (°K 1854) en woonde bij de Pepersstraat.

4e Linieregiment.

+ Kaaskerke 26.10.1917

Raoul Oscar Lambert

°Santa Catalina (Lornas de Zamora-Amerika) 31.12.1884

Zoon van Charles en Leonie Landuyt die zich vanuit Brugge te Knokke kwamen vestigen in 1911.
Echtgenoot van Hélène Heyneman sedert 28.11.1912, dochter van Medard en Joanna Lazeure uit de Fincentlaan. (Hélène haar zuster, Lazarie, was in 1906 gehuwd met Frans Desmidt).
Soldaat 4e Linie.

+ Antwerpen 9.10.1914 in het krijgshospitaal.

Sebastien Meysman

°Knokke 17.1.1890

Jongste zoon van Sebastiaan (°K 1848) en Theresia Schepens (°K 1846), kleermaker uit de Judestraat. De familie vestigde zich in de Lippenslaan en baatte er een hotel uit. Zoon Jules zou na W.O.I het Royal Hotel op de Zeedijk starten.

+ 26.10.1917

Julien Neyts

°Knokke 18.06.1890

Zoon van Leopold (°K 1856) en Rosalie Meysman (°K 1860) uit de Pepersstraat 15.

Soldaat 1e klasse Centre d’Instruction d'Artillerie-1e Batterij.

+Eu, France 9.12.1918 in een hospitaal.

Max Roland

°Hyon, Les Mons 26.01.1895

Zoon van gasthofhouder Max Roland (°1865) en Eugenie Delaue (°1872). Woonden in de “rue V” latere Leopoldlaan (Edisonlaan 36).

+ 4.10.1918.

Leopold Van Damme

°Knokke 10.04.1889

Zoon van werkman August (°1853) en Blondine Landschoot (°1853). Ze woonden rond de eeuwwisseling in de Albertlaan.

+ Altengrabow, Duitsland 1.09.1915.

René Van Snick

°Ninove 2.04.1887

Zoon van Jean Baptiste en Leonie Van Cauwelaert. Ze hadden een apotheek in de Lippenslaan 257. Echtgenoot van Maria Deckers (°Wsk 1884).

Pharmacien 3e classe du Service de Santé (Armée Belge).

+ Villefranche 8.03.1917, Hospitaal Col. Caïro.

Leander Alexander Waeghe

°Knokke 6.12.1881

Zoon van August en Natalie Reubens, dagwerker.

Het gezin met 9 kinderen woonde in de Paulusstraat.

Als koerier werd hij beschoten door de grenswacht. De electrische draad kwam er pas vanaf 23 augustus 1915.

+ 12.07.1915 “in open veld Het Hazegras” Knokke.

Raymond Edmond Waeghe

°Knokke 30.03.1896

Zoon van Jan (°K 1860) en Barbara Raes; woonde te Zevecote nr 5.

Bij het overlijden van de ouders werd Leopold Waeghe, brouwersknecht, als voogd aangesteld voor de vier minderjarige kinderen: Romanie (°K 1890), Sylvie (°K 1891), Mathilde (°K 1894), en Raymond (°K 1896). Rosalia en Medard waren in 1885 geboren.

10e Linieregiment.

+ Kaaskerke 3.02.1916.

Henri Joseph Louis Sacre

°Brussel 14.06.1887

Zoon van dokter Albert en Martha Olin. Lieten zich te Knokke inschrijven in februari 1896; Albert overleed op 29.04.1896. Het gezin betrok een woning tussen bakker Everaert (markt) en Baes, aan de oostkant van de Lippenslaan.

+ in zee 13.02.1917, 2e Officier aan boord van het schip “Taxandrier”.

René Desiré Van Hamme

°Merelbeke 29.06.1888

Zoon van Joseph en Maria Van Welden.

Soldaat 4e Linie.

+ Waelkem tussen 27 september en 5 oktober 1914

Opmerking

De gegevens van het herdenkingskaartje kloppen niet met de officiële documenten van de burgerlijke stand.

Binnenzijde van het herdenkingskaartje met de foto’s van de gesneuvelden 1914-1918

Redactie

Cnocke is Hier
1999
036
022-025
Leonore Kuijken
2019-12-16 09:31:34

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.