headerbg bl

Het Grand Hôtel de Knokke

Het Grand Hôtel de Knokke

grand-hotel-in-1905Knocke. – Café du Grand Hôtel. De toestand na de uitbreiding 2e fase, 1905.

Wie waren de architecten van het eerste dijkhotel te Knokke?

Lodewijk Van Bunnen (1848-1918) maakte samen met Alfred Verwee en Henri Dumortier, deel uit van het consortium dat de eerste verkaveling te Knokke tot doel had. Ze waren ook de stichters van het Station balnéaire de Knocke-sur-Mer.

Lodewijk Van Bunnen, afkomstig uit het Gentse maar woonachtig te Brussel, huwde Marie De Vos (1862), dochter van Pierre De Vos uit Blankenberge. Vader De Vos was er uitbater van het hotel Goddeeris. Zijn ouders Joseph (1790-1873) en Cecilia Wybouw (1786-1869) waren een der eerste hotelhouders in Blankenberge. Ze baatten er Hôtel de Bruges uit in de Vissersstraat. Zoon Pierre (1823-1869) huwde in 1859 met Maria Hoste (1836-1920). Uit dit gezin sproten drie kinderen voort: Marie, Alphonse en Antoinette. Pierre overleed in 1869 en Maria Hoste hertrouwde met Adolphe D’Hondt (1843-1897). Het gezin werd uitgebreid met Adolphine, Gustave en Amedée.

Voor de bouw van het Grand Hôtel in 1888-89 werd beroep gedaan op Joseph Hoste (1833-1899), oom van Marie De Vos en broer van haar moeder Maria Hoste. Joseph woonde te Blankenberge en had er vele ontwerpen op zijn actief.

Bij de eerste uitbreidingswerken in 1905 hield de familie Van Bunnen-De Vos er aan de familiale banden te behouden en werd Marcel Hoste (1868-1929) aangesproken om op te treden als bouwmeester. Marcel was de neef van Joseph loste. Hij was in feite een kozijn van Marie Devos en afkomstig van het naburige Blankenberge.

In 1907 volgde een derde uitbreiding waarvoor Marcel Hoste eveneens de plannen opmaakte.

uitbreiding-van-1905uitbreiding van 1905 (1901!).

grondplanGrondplan

hotel-na-de-uitbreiding-3e-fase-1907Knocke. – Le Grand Hôtel. Het hotel na de uitbreiding 3e fase, 1907.

De vele lokale historische brochures of boeken waarin sprake is dat de vermaarde Huib Hoste de architect was van de uitbreidingen van het Grand Hôtel in 1925, hebben het verkeerd voor. Ook de weduwe Van Bunnen stelde Marcel Hoste aan voor de grote uitbreidingswerken van haar hotel in 1925.

In 1933 werd het hotel verkocht door de maatschappij Belgo-Argentine en Gaston Van Ryckeghem werd de nieuwe eigenaar.

Na W.O.II werd het imposante gebouw opgesplitst in Grand Hôtel Motke en Nouvel Hôtel waarvan een vleugel met appartementen.

In 1986 werd het Grand Hôtel ten slotte gesloopt en vervangen door een hoog appartementsgebouw met tea-room, restaurant, winkelgalerij en het cinemacomplex “Beverly Screens”.

Bouwfasen

1888-89: 1e fase: Hotel met drie verdiepingen 84 kamers

1905: 2e fase: Uitbreiding aan de zuidoostkant Place Publique (Van Bunnenplein)

1907: 3e fase: Uitbreiding met drie verdiepingen aan de noordkant of zeedijk

1925: 4e fase: De villa Anker wordt gesloopt. Nieuwbouw tot aan de oostgevel van het Hôtel Kursaal. Er zijn 300 kamers waarvan 100 met bad! Totale oppervlakte: 3.410 m2

 

De hotellijst van 1935 vermeldt:

Grand Hôtel Digue de Mer Van Ryckeghem

aantal kamers: 265, buiten het seizoen 50

Prijs per kamer: 60 fr

Ontbijt 8 fr - Middagmaal 30 fr - Avondmaal 25 fr

gebouw-na-de-uitbreiding-4de-fase-1925Knocke. – Le Grand Hôtel. Het gebouw na de uitbreiding 4e fase, 1925.

Het Grand Hôtel de Knokke

Danny Lannoy

Cnocke is Hier
1999
036
042-045
Leonore Kuijken
2019-12-16 09:52:10

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.