headerbg bl

Villa Gabrielle

Villa Gabrielle

Danny Lannoy

villa-gabrielle-in-1992Villa Gabrielle kort voor de afbraak in 1992.

Tot vòòr 1993 stond op de hoek van de Lippenslaan en Taborastraat de “Villa Gabrielle” met zijn neo-gotische gevel. Op de benedenverdieping bevond zich de chocolaterie Godiva.

Er kwam reactie op Hoofdstuk Bebouwing Lippenslaan en omgeving 1888-1907 (blz 47 kaart 2.4. blz 61 nr 198) van het boek Knokke en de Belle Epoque. Voor het bewuste gebouw werd een zekere Notaris R. Fraeys uit Brugge vermeld als eigenaar. Dit berust echter op een foutieve overschrijving uit de gegevens van het archief van het kadaster.

Notaris Fraeys was wel eigenaar van 4 percelen op de hoek van de Rue V (Leopoldlaan) en Rue R (Taborastraat) die in 1906-1907 werden bebouwd.

Dokter Klincke bezorgde ons de nodige documenten over de aankoop van de grond. De bouwheer was namelijk zijn grootvader, Jean Klincke.

Op 30 augustus 1904 werd een akte verleden bij notaris Jules Jacqué te Brugge: “Contenant vente publique de terrains à bâtir à la requête et au profit de Monsieur Camille Simoens, entrepreneur demeurant à Uccle-Bruxelles, 10, Avenue Hamoir,----- Il constate qu’il a été adjugé à Jean Klincke, jardinier demeurant à Bruges, Rue du marchand numéro 1, moyennant le prix principal de cinq mille sept cent soixante quinze francs”.

Jean Klincke kocht de grond voor 5.775 fr. De oppervlakte van de grond bedroeg 232 m² met een breedte van 8 m in de Lippenslaan.

Jan (Jean) Klincke bleef te Brugge gedomicilieerd in de Koopmanstraat 1. Hij had zes kinderen waaronder Sylvie (°Br 16.06.1888) die huwde met Germain Hooghe. Haar broer Victor (°B 20. 12.1888) vestigde zich als hovenier te Knokke.

bladzijde-uit-de-verkoopsakte-van-1904Bladzijde uit de verkoopsakte van 1904.

kruidenierszaak-maison-klinckeFier prijkt de familie bij de kruidenierszaak “Maison Klincke”. Bij de voordeur hangt een bordje “Hooghe-Klincke Tapissier”.

De Zoutepolder had in 1887 enkele hectaren grond verkocht aan het Consortium Verwee-Van Bunnen-Dumortier en in 1898 werd dit perceel verkocht door Louis Van Bunnen.

In 1905-06 werd het gebouw opgetrokken naar de plannen van architect E. Van Ghelu(m)e uit Brugge (*). Er werd gekozen voor de neogotiek. Het metselwerk in rood-bruine baksteen werd overvloedig voorzien van horizontale banden in Franse witsteen, typisch voor deze stijl. De benedenverdieping of handelsruimte kreeg halfrondboog ramen met geprofileerde dagkanten. De beide gevelvlakken hadden diverse raamtypes. Zowel de zuid- als oostgevel hadden een topgevel. Op de hoek van de zuidkant was een groot standvenster met trapgevel, waarschijnlijk om te refereren naar de Brugse baksteengotiek! Het dak werd afgewerkt met schaliën en pannen. Een drietal kleine dakkapellen sierden de “mansarde”. De hoofdingang van het gebouw was rijkelijk versierd met een fronton en een omlijsting in natuursteen.

Villa Gabrielle was lange tijd een Pension de Familles.

Het gebouw was een van de mooiste van de Lippenslaan en straalde een zekere nostalgie uit die eigen was aan de ontluikende badplaats van weleer.

(*) Op de gevel werd een natuurstenen plakket aangebracht met vermelding: Architecte E. Van Ghelume Bruges; het gaat hier om Edgard Van Gheluwe (Brugge 1880-1910), architect uit Brugge.

Villa Gabrielle

Danny Lannoy

Cnocke is Hier
1999
036
059-061
Leonore Kuijken
2019-12-16 10:06:38

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.