headerbg bl

Oude vogelnamen

(Voorlopige gescande transcriptie vanuit origineel document)

Oude vogelnamen

Graaf Leon Lippens

Ieder vogel draagt een wetenschappelijke naam in ‘t latijn en daarnevens een officiële naam in Let Nederlands: deze benaming vindt men nu in alle boeken en ook in het gesproken Algemeen Beschaafd Nederlands. Maar sommige vogels hebben ook in iedere streek een volksnaam, maar die weldra zal verdwijnen, omdat bet volk per radio, televisie, en ook in de dagbladen steeds alleen de officiële namen hoort.

Daarom is het wellicht nuttig de Westvlaamse volksnamen van de vogels te bewaren, zoals ze gebruikt werden 50 jaar geleden, en nu soms nog gebruikt worden in het dagelijks leven. Deze namen heb ik leren kennen door jachten boswachters, werklieden en landbouwers in Beernem-Hertsberge en in Knokke-Westkapelle.

Als ik een klein jongentje was, in de jaren 1920, waren deze eenvoudige mensen mijn leermeesters en mijn vrienden. Sommigen onder hen konden noch lezen noch schrijven, maar ze waren echte natuurkenners. Ik geef u de namen van deze mensen die mij zoveel hebben geleerd en die mijn vrienden waren:

in Beernem: o.m. Henri Dierickx, Henri Degrande, Frederic Fiers, Jules Brepgman;

in Knokke: Alfons Loeys, Marcel Rombout, Eduard Bienstman, Kamiel van Deursen, Kamiel Degrande, Omer Coll, Edmond De Muynck.

Hier volgen dus de officiële namen van sommige vogels met, ernaast, de volksnamen zoals zij vroeger (en soms nu nog) in gebruik waren:

Aalscholver

Rotgans

 

IJsvogel

Ijspauwtje

Woudaapje

Kleine pittoor

 

Groene specht

Houtspecht

Roerdomp

pittoor

 

Leeuwerik

Leeuwerk

Wilde eend

Vull’aande

 

Kwikstaarten

Peerdewachtertjes

Talingen

Kleine aandetjes

 

Klapekster

Schaapakster

Smient

Rostekop

 

Winterkoning

Duimpje

Slobeend

Lepelbek

 

Heggemus

Blauwe Koornmus

Wilde ganzen

Vriesganzen

 

Grote lijster

Dubbele lijster Kwalster

Wilde zwanen

Denders

 

Kramsvogel

Tjaklijster

Buizerd

Brauwier

 

Koperwiek

Franse lijster

Sperwer

Stekvogel

 

Merel

Merelaar

Slechtvalk

Klamper

 

Roodborsttapuit

Itchekertje

Kwartel

Kwakkel

 

Roodstaart

Muurnachtegaal

Kwart elkoning

Rallie

 

Roodborst

Poverman

Waterhoen

Waterkieken

 

Grasmus

Kutte

Meerkoet

Marol

 

Pimpelmees

Blauwe mees

Scholekster

Zee-akster

 

Appelvink

Bikbek

Kievit

Kivet

 

Groenlink

Groene kneker

Kleine pluvier

Geeloogje

 

Putter

Distelvink

Watersnip

Watersneppe

 

Sijsje

Tiertje

Bok j e

Lapper

 

Kneu

Fijne Kneker

Houtsnip

Bossneppe

 

Frater

Bergkneuter

Regenwulp

Meiwulp

 

Goudvink

Bloedvink

Tureluur

Roodpootje

 

Vink

Boomgaardsvink

Strandlopers

Zandlopers

 

Keep

Koordvink

Stormmeeuw

Blauwvoet

 

Ringmus

Boommus

Sternen

Zeezwaluws

 

Kauw

Kalle

Holenduif

Steenduif

 

Ekster

Akster

Houtduif

Bosduif,valduif

 

Gaai

Wijting

Nachtzwaluw

Geitenmelker

     

Oude vogelnamen

Graaf Leon Lippens

Rond de poldertorens
1985
03
103-104
2017-08-01 14:05:52

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.