headerbg bl
HomeGeschiedenisHeemkundige kringenZoeken in publicatiesOorlogsberichten vanaf de tusschenkomst van de Vereenigde Staten van Amerika van de oorlog 1914-1918

Oorlogsberichten vanaf de tusschenkomst van de Vereenigde Staten van Amerika van de oorlog 1914-1918

Oorlogsberichten vanaf de tusschenkomst van de Verenigde Staten van Amerika van de oorlog 1914/1918

De heer F. Malefason uit Lissewege, sedert jaren trouw lid, bezorgde ons een fotokopie van een interessant dagboek uit de Eerste Wereldoorlog. Over de auteur tasten we in het ongewisse. De berichten moeten heel zeker in Brugge genoteerd zijn. Ze geven een parallel overzicht tussen de lokale gebeurtenissen en deze op wereldvlak.

Omwille van de authenticiteit hebben we de spelling ongewijzigd gelaten. (n.v.d.r.).

7 februari 1917 Bommen aanslag rond 3 uren nam. 16 doden en veel gekwetsten. 20 ruiten van ons huis gebroken. J. Timmerman dood.

8 februari 1917 ‘s nachts bommen op haven geworpen. Hangar in brand en schepen getroffen.

9  februari 1917 ‘s nachts bommen op St. Pieters. Veel schade

14 februari 1917 ‘s morgens 6 1/4 bommen geworpen op haven. Huis Strubbe Ter Panne vernield, gedurende ¾ uur geschoten

16 februari 1917 ‘s morgens 7 uren bommen geworpen op Haven ½ uur lang geschoten. IJsbreker door bommen vernield

28 februari 1917 Kut el Hamara genomen door de Engelsen

4  maart 1917 ‘s avonds 10 uur vliegmachien geweest, hard geschoten niet lang

7 maart 1917 Hamadan genomen (Russen) Klop der Franschen bij Caurrières Vooruitgang Engelschen bij Bouchavesnes

8  maart 1917 Duitschers verlaten de streek bezuiden den Anker

10 maart 1917 Bagdad genomen Engelschen. hard geschoten van verre

12 maart 1917 ‘s avonds 7 uur trommelvuur richting Dixmude

15 maart 1917 Gevillers bij Bapaume genomen Revolutie in St. Petersburg

16 maart 1917 fel geschoten richting Dixmude

18 maart 1917 Bapaume, Peronne, Royé, Noyon genomen

19 maart 1917 Zepellin vernietigd bij Compiègne

20 maart 1917 Franschen nemen Nesie, Carleport, Nervin, op den weg naar Ham

21 maart 1917 Prince Karl Frederik gevallen met aroplane in Engelsche Linien. Kort daarna bezweken.

24 maart 1917 7 vliegmachien geweest alliés fel naartoe geschoten.

26 maart 1917 Roisel genomen Engelschen

27 maart 1917 rond middernacht vliegmachien allies. Schip Hotel getroffen 3 dooden, verscheidene gekwetsten

29 maart 1917 Coucy le Chateau genomen franschen

30 maart 1917 Saulcourt. Villers francon gen. Engelschen - Klop Engelschen bij Gaza (Sinaï)

3  april 1917 Oorlog verklaard aan Duitschland door de Veneenigde Staten

5  april 1917 Aanval vliegmachien op Brugge 5 maal teruggekeerd gansch de nacht fel ernaartoe geschoten. Van Acker magazijn getroffen.

7  april 1917 Rond 10-11 uur bommen geworpen in de Engelstraat. Dezoet Huis vernietigd. Laenen dood. Veel verwoesting. 5 maal teruggekeerd. Veel schade in stad.

10 april 1917 Doorbraak Engelschen bij Arras. 5000 gevangenen.

13 april 1917 Vliegmachien bommen geworpen op Coolkerke.

14 april 1917 Trommelvuur tusschen 9 en 11 uur ‘s avonds, richting Dixmude

18 april 1917 Fransche offensive tusschen Vailly en Reims. 10.000 gevangen. Laffaux, Braye, Aizy, Sancy genomen op 21/4. 17.000 gevangenen en 300 kanons buit.

25 april 1917 Guémappe, Trescualt genomen Engelschen

26 april 1917 Villers-Plonich-Beaucamp genomen Engelschen. Sedert 23 april maakten de Engeslchen 3.029 mannen gev waaronder 56 Offizieren aan Scarpe. Duinkerke beschoten. Bontant gestorven in ballingschap. Engelschen nemen Samara (Irak) 667 man, 20 Offizieren, 15 kanons, 1.240 geweren (bij Istabulat)

29 april 1917 Vliegers aanval op Zeebrugge. ‘s Nachts rond 10-11 uur fel geschoten kant Dixmude. 2de Engelsche klop Sinaï, meer dan 3.000 lijken op slachtveld gelaten (Gaza) 3de doorbraak Engelschen bij Arras mislukt. 1.000 gevangenen, 6.000 doden en 40 machiengew. in de steek gelaten.

30 april 1917 rond middernacht vliegmachienen alliés trommelvuur haven. Engelschen nemen Arleux en Gob.

1  mei 1917 ‘s nachts vliegmachienen geweest fel geschoten bommen geworpen op Haven. Engelschen maakten in April 1900 gev. Bommen geworpen in Oostende Kapeistraat. 4 dooden, 9 gewonden Burgers.

4  mei 1917 4de doorbraak Engelschen mislukt bloedig afgeslagen. Engelschen nemen Fresnoy

5 mei 1917 Franschen nemen Craonne, Chevreux en gansch de 1sten Duitsen Linie op een front van 5 km waaronder de beroemde Winter Berg.

7  mei 1917 Tusschen 4 en 4 ½ ‘s morgens bommen geworpen op Haven, Bloem molens van Gent, Brugschen Bakkersbond. Trommelvuur 10 uur’s avonds.

8  mei 1917 Chevreux teruggenomen Duitschers. Franschen nemen tusschen Vauxaillon en Laffaux 6 km der Hindenburg Linie en maakten meer dan 5.000 gevangenen.

9  mei 1917 Aantal gevangenen beloopt 6.100 en 9 kanons. Siegfried schans bezet dor Franschen op 4 â 5 km breedte.

10 mei 1917 Tusschen 3 en 4 ½ uren ‘s morgens bommen geworpen op Haven, Coolkerke, Plaine Brugeoise. Lang geschoten en vijf maal herbegonnen. Nederlaag leger van Sarraïl in Macedonië. Zeeslag voor Zee-Brugge. 1 torpedojager der Engeschen vernield. Frénoy verlaten door de Engelschen.

11 mei 1917 Bullecourt genomen Engelschen

12 mei 1917 geweldig bombardement kant Zee-Brugg. Hevigste rond 7 ½, 8 uren D.T. s morgens vensters en deuren sloegen. Volgens berichten Heer Degraeve zeegevecht waarbij er 4 torpilleurs en een schip met olie beladen door Engelschen werden aangevallen en vernietigd. In Heyst projectiel van 1 m 60 hoogte gevallen. Sas Z-B beschadigd.

13 mei 1917 Engelschen nemen Roeux

15 mei 1917 Bullecourt terug genomen Engelschen.

18 mei1917 10de slag bij Goerz. ltaliaenders nemen 8.500 gevangenen eene berg Batterie, nemen Noodres, Zagoza en Zagontla. De hoogten 383, 611 en 524. Oostelijk Goerz.

18 mei 1917 Duitschers bekennen 1 Zeppelin en 1 sous-marain in Noordzee verloren te hebben. Turkeï stelt voor aan Rusland de Dardanellen te openen en in Armenië de wenschen van Rusland te erkennen.

21 mei 1917 ‘s avonds rond 11 Steenbrugge. uren gedurig fel geschoten richting

24 mei 1917 Volgens gazet van Brussel zoude Amerika Holland verplichten de betrekkingen met Duitschland af te breken en zeggen met wie zij zullen medegaan, of anders zoude de toevoer van eetwaren ophouden.

29 mei 1917 ‘s nachts rond middernacht vliegmachien alliés geweest. geschoten, niet lang. Fel .

1  juni 1917 rond 1 uur’s morgens DT bommen geworpen op Fort Lapin. Huizen Degrysel, Verreyden, Van de Pitte, Ergot beschadigd. Veel schade. 3 maal teruggekeerd alsook langs Dudzelsche kalsyde waar al de huizen erg zyn beschadigd.

3 juni1917 Schrikkelijke nacht van te beginnen 11 ½ DT vliegmachienen geweest, bommen geworpen. Baliestraat (half vernietigd) gansch de nacht fel naartoe geschoten. Vijf of zes maal terug geweest. Onze bel geklonken door hevige trilling huis. Zelfden dag ‘s morgens Duitsche Vliegers boven Varsenaere neergeschoten door Engelsche vliegers in eenige oogwenken waren zij beneden.

5  juni 1917 te beginnen 12 ½ D.T. aankomst vliegers alliés, een achttal. Schrikkelijke nacht, ontelbare bommen geworpen op haven waar drie torpedojages zijn vernietigd, bureau van de kapitein, hangar Nitrate, kotjes zijn getroffen langs de Damsche vaart bilk van Tilleman 17 bommen gevallen. ‘s morgens ook zeegevecht voor Oostende. Duitschers teruggeslagen tot Zee-Brugge, twee torpedojages vernield, een beschadigd, meer dan 50 doden begraven te Brugge.

8  juni 1917 Engelschen nemen Messines en Wytschaete. 5.000 gevangen op 9 juni reeds 6.500 gev. En 20 kanons. De stellingen der Duitsche zijn op een breedte van 9 mylen ingenomen. Gansch de grond en versterkingen der Duitschers in de lucht gevlogen.

17 juni 1917 Rond 11 ½ duitsche tijd middags vier vliegmachienen geweest alliés bommen geworpen op Haven volgens zeggens zouden er 5 dooden zijn.

25 juni 1917 Russen beginnen offensive in de Karpathen, geweldige artillerie gevechten.

28 juni 1917 Engelschen nemen La Coulette by Lens.

3  juli 1917 ‘s Morgens rond 1 en 1 ½ bommen geworpen op Haven. Huis Minne vernield. 5 dooden (Duitsche).

6  juli 1917 Vliegmachienen bewerpen Haven met bommen, olieboot en torpilleur getroffen.

7  juli 1917 Vernomen door soldaten dat er tusschen Oostende en Ypres meer dan 4.000 kanons geplaceerd zijn voor Duitschers offensive met 750.000 man, 90 treins met munitie zijn te Oostende aangekomen.

10 juli 1917 Duitschers nemen eerste linie der Franschen op Chemin des Dames en 800 gevangenen. Russen breken door op een diepte van 12 km bij Stanislaw in Gelicië en worden tegengehouden door Duitsche Reserven.

11 juli 1917 Rond zeven uren ‘s avonds 80 Engelschen gevangen binnengebracht in de Halle. Duitschers plakken uit dat de Engelschen terug over den Yser zijn geslagen, en dat zij 1.250 gevangenen hebben genomen. Gansche treinen aangekomen met gekwetsten.

13 juli 1917 Russen zetten hun offensief ten W. van Stanislau voort nemen de dorpen Vitkorof, Maïdam, Hoetzoeska, Patrikow De Linie der Oosten rykers werd ingedrukt op eene breedte van 20 werst en eenen diepte van 4 tot 10 werst ten westen van Stanislau. Veel kanonnen en materiaal vielen in de handen der Russen.

14 juli 1917 Rond acht uren DT. ‘s morgens 4 vliegmachienen alliés bommen geworpen op Haven. Fel er naartoe geschoten.

16 juli 1917 ‘s nachts rond 3 uren vliegers alliés geweest. Bommen geworpen.

16 juli 1917 Russen nemen Kalusz in Galicie en zetten het offensief voort.

17 juli 1917 Kalusz wederom verloren door russen die over de Somnica zijn teruggeslagen.

17 juli 1917 Duitsche koopvaardy schepen vertrekkende met eetwaren uit Holland aangevallen door Engelsche torpedojagers. 3 zyn eraan de kust verbrand, 4 medegenomen naar Engeland, 3 gezonken en eenige terug gekeerd naar Holland.

20 juli 1917 Bloedige onlusten te Sint Petersburg gevechten tusschen soldaten en Kosakken. Duitschers breken door Russische Linie, nemen drie dorpen en eenige duizende gevangenen.

23 juli 1917 Duitschers breken door op een front van 40 km en een diepte van 30 km richting Tarnapol.

27 juli 1917 Vanaf vrijdag 27/7 ‘s middags tot zondag 29 Juli laat in den avond standvastig geschoten trommelvuur zonder op de houden richting Dixmude-Oostende.

27 juli 1917 Russen gaan voort met achteruit te trekken beoosten Tarnapol en ten Zuiden, Kolonnea genomen Oostenrijkers.

29 juli 1917 Rumanen nemen 12 dorpen en winnen 12 km terrein in diepte.

2  augustus 1917 Engelschen nemen 5.000 gevangenen langs lyn Ypres. Franschen nemen Bixchote en bombardeeren Rouselaere

5 augustus 1917 St.-Julien terug genomen Engelschen. Op 31 Juli maakten de allieerden 6.127 gevangenen. Russen trekken nog altijd achteruit. Duitschers zeggen dat Engelsche offensive gestuit is.

7  augustus 1917 Tusschen 9 en 10 uren ‘s avonds fel geschoten kant Dixmude Oostende met zwaar geschut.

8  augustus 1917 Trommelvuur ‘s avonds richting Dixmude, lang geduurd.

9  augustus 1917 Mynheer Dr. F.G. Waller geweest. Brugge duurste toelage gebracht op 70 % en 10 % voor kinders.

10 augustus 1917 ‘s Morgens tusschen 3 en 4 vliegers geweest alliés bommen geworpen.

11 augustus 1917 Duitschers zeggen een Engelsche vlieger der vorige nacht neergeschoten te hebben op Varsenaere. Alle twee zijn dood. ‘s morgens vliegers teruggekomen tusschen twee en vier uur bommen geworpen op Haven. Schade onbekend. Een torpilleur is vernield geweest de vorige nacht en verscheidene dooden en gekwetsen op Haven. Gansch den dag fel geschoten in de verte met zwaar geschut.

16 augustus 1917 Engelschen (Kanadeesche afdeelingen) breken door Duitsche Linies op eene diepte van 1,6 km, nemen de dorpen Cité St. Elisabet, St. Milie, St. Laurent, Boir Razee en het Westdeel der bois Hugo. Westelijk Dixmude maken Franschen vooruitgang.

17 augustus 1917 Engelschen geweest tot in Poelkapelle, maar door Duitsche Reserves terug er uitgeworpen.

19 augustus 1917 Bommen ‘s nachts geworpen in de Peperstr. Huis Cortvriendt twee groote putten en een niet ontploft en casernen Lanciers. Engelschen nemen Langenmarck.

20 augustus 1917 ‘s Nachts bommen geworpen op Steenbrugge. Op 17 en 18 Oogst maakten de alliés beoosten Yperen 2.114 gevangen, waarvan 25 Officieren. Slacht voor Verdun begonnen.

21 augustus 1917 Franschen nemen by Verdun Mort Homme.

22 augustus 1917 Franschen nemen Samogneux en Renéville en 5.000 gevangen.

24 augustus 1917 Getal gevangen door Franschen gemaakt beloopt 6.000. Italiaanders zetten het offensief voort ten 0. van Goertz tot heden beloopt het getal gevangen 13.000. Op 25 Oogst beloopt het getal gevangenen 16.000.

25 augustus 1917 Het getal gevangenen door Franschen gemaakt bij Verdun bedraagt 7.000 en dertigtal kanons en meer dan 200 Machinegeweeren buit. ‘s Nachts bij middernacht bommen geworpen op ter Panne.

26 augustus 1917 Gansch de dag en nacht geweldig geschoten. Getal gevangen door Italiaanders gemaakt beloopt op 26/8/17 20.000 en 63 kanons en 500 Officieren. Van een andere kant Oostenrijkers zeggen 8.000 ltaliaenders gevangen genomen te hebben. Franschen nemen beroemde hoogte van 304 by Verdun.

30 augustus 1917 Volgens geructhen zijn 400 vliegers der Alliés (Amerikanen) Essen genaderd, de fabrieken Krupp vernietigd en volgens zeggens zouden er 6.000 dooden en gekwetsten zin. Andere zeggen 120 doodden.

1  september 1917 ‘s morgens vroeg (nacht) vliegmachienen alliés bommen geworpen (waar ?). Fel geschoten, niet lang.

3  september 1917 in de nacht van zondag en maandag vliegmachienen alliés ontelbare bommen geworpen op Haven, weg Coolkerke (klein Noorwegen vernield), huis Bultinck, Van Maldegem, enz.

3  september 1917 Vanaf 11 ½ ‘s avonds vliegers alliés geweest tot 3 uren ‘s morgens. Schrikkelijke nacht. Bommen gevallen op militaire bakkery van Suster Engelbewaarder. Een Duische dood, 1 gewond. Rechtover 2 of 3 huizen gansch vernield en ingevallen, twee lijken van onder de puinen getrokken op Fort Lapin. Huis van Den Baeyer vernield, zijn vrouw dood gevonden zonder hoofd en kind van familie ook dood. Herberg Lappersfort gansch vernield, geene dooden. Biezenstraat 2 huizen gansch vernield, twee dooden. Raamstraat bleekerij, 6 dooden. Klooster arme (nonnen doorstreept) 3 nonnen dood, veel schade alsook veel ruiten gebroken Sint.-Jorisstraat in totaal zijn er reeds officieel gekend 16 dooden.

4  september 1917 tusschen 11 en 12 uur ‘s avonds wederom bommen geworpen op Haven en vliegplein. ‘s middags tusschen 12 en 1 uur bommen geworpen op Haven. Men spreekt van 60 dooden en gewonden.

5  september 1917 Tusschen 12 en 1 uur vliegers bommen geworpen op Haven. Riga genomen door Duitschers, 130 kanons buit. Door schrapnels Rookery Vanden Abeele half vernield en Huis vernield Copurerei en Schaarestraat.

7  september 1917 Dünamünde genomen. Duitschers 180 kanons, 200 machiengeweren en 7.500 gevangenen. Begraving te Brugge der 16 slachtoffers van ramp door bommen veroorzaakt.

10 september 1917 Rond 4 uur namiddag vliegers een tiental bommen geworpen op Haven en oude bassin rechtover fabriek verscheidene dooden op Haven Van Poucke & Van Eyckcongedie Provisoirement. ‘s nachts ook vliegers geweest twee maal herbegonnen te schieten naartoe. Bommen zijn er geworpen.

11 september 1917 Rond 10 uur’s avonds vliegmachien alliés geweest en gansch verlicht door stralen bommen geworpen? Haven.

16 september 1917 Gansch den dag geweldig geschoten, zware slagen.

17 september 1917 ‘s morgens trommelvuur, geweldig.

15 september 1917 ‘s Middags Duitsche vliegmachien gevallen in de Timmermanstraat recht naar beneden gevallen, vlieger gewond.

18 september 1917 Gansch de nacht van 18 en 19 Sept. Geweldig geschoten, rond 5 uren ‘s morgens trommelvuur richting bezuiden Brugge.

20 september 1917 Gansch den dag geschoten en trommelvuur ‘s avonds rond 6 uren.

22 september 1917 Engelschen nemen Passchendaele. Engelschen bombardeeren Oostende Sint-Pieter en Pauluskerk. Haven veel dooden en gewonden. Van Poucke gestraft voor 1 maend Prison en 2.500 fr. boete. Van Eyck gestraft voor 1.250 frs en 1 maand prison. Slag tusschen Langemarkt en Hollebeke duurt voort tot heden maakten de Engelschen 8.000 gevangenen. Spoorwegen, stations van Ledeghem, Menin, munitiedépots en schuilplaatsen met bommen beworpen.

25 september 1917 Gansch de nacht tusschen 25 en 26 Sept. 17 geweldig geschoten zekere momenten trommelvuur. Van Eycken binnen gegaan gevang ‘s avonds.

2/10/17   ‘s Avonds vliegers bommen geworpen op Haven. Fel geschoten gansch den dag. Banken Oosten en Thielt moeten vertrekken. Rousselaere moet ontruimd zijn op 4 Oktober.

7/10/17 Engelschen 1 km vooruit gekomen al Zonnebeke-Beselaere.

12/10/17 ‘s Nachts geweldig geschoten ‘s morgens van 13/10-17 rond 6 uren trommelvuur zuid Brugge.

15/10-17 ‘s morgens rond 1 uur bommen in Brugge geworpen. Smedepoort voerman Saeys en 3 peerden gedood. Bommen geworpen op de Rame en te Ste Kruis.

16/10-17 Rond middernancht vlieger aanval op Brugge. Bommen gevallen. Balsemboomstraat / Ooievaartstraat verscheidene huizen vernield: 19 dooden, 6 gekwetsten. Duitschers landen op de eilanden Dagö en Oesel (Baltische zee)

19/10/17 Begraving der 19 slachtoffers der ramp te Brugge. Oesel gansch veroverd door Duitschers. 2.000 gevangenen. Twee Belgen (gevangen binnengebracht (Depauw en Quatrycoeur) van Brugge

21/10/17 Gansch de namiddag geweldig geschoten. Statien van Thourout met bommen vernietigd. Oostende beschoten en statie St. Pieters Gent ook gebombardeerd. In de nacht van 20-21 Oktober 9 zeppelins naar England geweest en 26.000 kg bommen geworpen op voornaamste steden. Bij terugkeer door mist naar Frankrijk geleid waarvan er daar 6 afgemaakt werden. 1 is er slechts ongedeerd gebleven.

25/10/17 Discours Lloyd Georges. Slag bij Vauxaillon geëindigd franschen na dag en nacht aanvallen nemen de dorpen Allemant, Vaudesson, Malmaison en Chavignon. 7.500 gevangen en veel munitie en kanons. 25 in getal.

26/10/17 Klop ltaliaenders : 3.000 gevangen genomen door Duitsche Oostenryksche troepen. 300 kanons, 500 mitrailleuzen.

27/10/17 Franschen maakten tot heden 11.000 gevangenen en 150 kanons buit.

29/10/17 Tot heden maakten de Oostenrijkers 60.000 gevangenen. Engelschen en Franschen tegengehouden by Yperen.

30/10/17  Getal gevangen door Oostenrykers gemaakt beloopt 100.000 gevangen. Bondgenoten zenden hulp naar Italien..

3/11/17  Getal gevangen oversteigd reeds 220.000. Udine genomen door Duitschers.

5/11/17   ltaliaenders over de Tagliamento geworpen. Venetie wordt ontruimd.

7/11/17    Voornacht bommen geworpen op Haven. Schade onbekend.

10/11/17 Gerucht Kerenski gevangen genomen of gevlucht. Lenain (anarchiste) vraagt wapenstilstand aan de Middenmachten met Rusland.

9/11/17    Bommen geworpen rond 11 uren op Haven, Zoeklichten en huis Delmé Koolkerksche steenweg. Man en vrouw gedood. Schrikkelijke nacht ons bed wiggelde door de hevige trillingen.

10/11/17  Lyn der Livenza genomen door Oosten rykers. ltaliaenders trekken nog altijd achteruit. Lenin meester in Rusland. Finland als Republiek erkend.

12/11/17  Engeland bedreigt Rusland met Japan en den honger. Engelsche vooruitgang in Syrie en Mésopotamie.

14/11/17  Nog 10.000den weg afgesneden (Italiaanders). Calodin, Kerenski en Kornilof rukken op tegen Lenin.

17/11/17  Men verteld dat de alliés den 26 dezen maand Brugge zullen komen bombardeeren met duizende en duizende vliegmachienen om alles te vernielen en dat er den 27 wapenstilstand zal zijn !!!! Kerenski verslagen door Lenin.

23/11/17 Engelsche zegepraal by Cambrai. De dorpen Bonavie, La Vacquerie, Ribecourt, Flesquières, Havincourt, Graincourt, Anneuyx, Masniere, Marcoing werden ingenomen stormerderhand zonder vuurvoorbereiding. Groot deel der Hinderburglinie werden vermeesterd. Duizende gevangenen maar nog niet geteld, werden ingebracht. Het materiaal is ook groot daar het ingemetseld was.

25/11/17 Bethléem genomen door Engelschen.

30/11/17 Victoire Française pres Verdun stellingen van Duitschers ontnomen by Samogneux 1.800 gevangenen.

Engelschen maakten by Cambrai reeds 13.000 gevangenen waaronder 183 officieren.
Franckfort a/M half vernietigd door vliegers der verbondene. (wordt vervolgd)

Oorlogsberichten vanaf de tusschenkomst van de Vereenigde Staten van Amerika van de oorlog 1914-1918

Redactie

Rond de poldertorens
1999
03
099-107
Mado Pauwels
2016-07-29 14:42:35

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.