headerbg bl

De bevolking van Moerkerke in 1748

De bevolking van Moerkerke in 1748

Dr. Jos. De Smet

De vroegere kerkelijke en burgerlijke parochie Moerkerke, die sedert 1795 de gemeente Moerkerke geworden is, behoorde tot twee rechtsgebieden, die gescheiden waren door de oude heerweg die van Brugge, over Moerkerke, Den Hoorn en Heile, naar Aardenburg liep. Deze weg vormt daaromtrent de scheiding tussen de polderstreek en de zandstreek. Van St-Kruis tot Moerkerke dorp heet deze weg de Leegweg.

Het deel van de parochie ten noorden van deze weg, lag onder het Brugse Vrije, in het Ambacht van Moerkerke. Het ander deel, ten zuiden van deze weg, dat zich strekte tot juist ten zuiden van de Brieversweg, behoorde onder het graafschap Middelburg.

kaart graafschap middelkerkeKaart van het Graafschap Middelburg

Wanneer in 1748 een volkstelling werd gehouden, werd de telling voor Moerkerke opgemaakt in twee afzonderlijke tellingen, voor ieder van de twee rechtsgebieden. Deze telling was bevolen door de magistraat van het Brugse Vrije op 22 februari 1748, en dit ten einde de belastingen te verminderen (1).

De inwoners werden dan ingedeeld in zeven kategorieën: 1° de geestelijkheid met de koster, 2° de grote landbouwers, 3° de ambtenaren, 4° de molenaars, 5° de neringdoeners, 6° de kleine gebruikers, 7° de armen die ten laste vielen van de Dis.

I - MOERKERKE ONDER HET BRUGSE VRIJE

De parochiekerk lag in dit gebied en werd bediend door pastoor Augustinus Beckers, die woonde met twee van zijn zusters. Onderpastoor was Rochus Hubertus Roelens, die woonde met een huishoudster. Het huisgezin van de koster bestond uit Benedictus Caere, koster - Judoca De Meulenaere, zijn vrouw, en 2 kinderen.

De Grote Hofsteden

Deze werden bewoond door 25 gezinnen met 189 personen, waarvan 99 behoorden tot het mannelijk, en 90 tot het vrouwelijk geslacht. Zij bewerkten samen G. 876-1-88 roeden land. Drie gezinnen hadden geen kinderen, de 22 andere gezinnen hadden samen 88 kinderen die nog thuis verbleven: 56 jongens en 32 meisjes. Eén gezin had 9 kinderen, één 8 en één 6 kinderen. Het dienstpersoneel bestond uit 19 knechten, 8 koewachters, 1 schaper en 23 meiden.

De bewoners van de hofsteden waren:

Pieter De Vos - Rosa Kerckhof, 5 kind., 2 knecht., 1 koew., 1 schaper, 1 meid

bewerkten 73 gemeten land.

Jacob Dhalle - Pieternelle Maris, 2 kind., 2 knecht., 1 koew., 2 meiden; bewerkten 64 gemeten land.

Pieter De Vos - Anna De Paepe, 8 kinderen; bewerkten 60 gemeten land.

Pieter Vanden Broucke - Joanne Helperspaan, 4 kind., 1 meid; 55 gemeten. Maryn Van Loo - Anna Vande Moere, 3 knecht., 1 koew., 2 meiden; 52 gemet.

Cornelis De Vos - Francisca De Paepe, 9 kinderen; 51 gemeten.

Jan De Langhe - Anna Himselro, 1 knecht, 2 koew., 1 meid; 47 gemeten.

Jan Mabesoone - Livina Oosterlinck, 1 knecht, 1 koew., 1 meid; 44 gemeten. Laureins Canneyt - .Jacquemine Mestdagh, 5 kind.; 41 gemeten.

Jacob Declercq - Livina stul, 3 kind., 1 meid: G.39-1-50 roeden.

Bernaert Rooms - Pieternelle Verpoorte, 4 kind., 1 knecht, 1 meid; 36 gemet. Joseph De Zutter - Rosa Dhalle, 4 kind., 2 knecht., 2 meiden; 35 gemeten.

Gillis Vande Moere - Joanne De Buck, 3 kind., 1 knecht, 1 meid; G.32-1-50 ro. Jacob Meire - Pieternelle Dhalle, 5 kinderen; 31 gemeten.

Pieter De Wau - Marie Lefevere, 2 kind., 2 knecht., 2 meiden; 31 gemeten. Maerten Dhalle - Pieternelle De Vlieger, 4 kind., 1 knecht; G.27-0-24 roeden. Joseph Dhalle - Marie Van Damme, 3 kind., 1 koew., 2 meiden; G.26-2-21 roe. Jan Stoens - Marie Neerlinck, 4 kind.; 25 gemeten.

Antone Gaby - Isabelle Verstee, 3 kind., 1 knecht, 2 meiden: 24 gemeten. Andries Boy - Isabelle Vande Moere, 4 kind., 1 meid; 23 gemeten.    Franciscus Vermeersch - Rasa Imbo, 6 kind., 1 meid; G.17-0-93 roeden.    Leo Vanden Driessche - Cornelie Mestdagh, 4 kind., 1 knecht; 12 geneten. Jan Van Hee - Joanne Van Daele, 3 kind.; 11 gemeten.

Jan Dhalle - Pieternelle Van Haecke, 1 kind, 1 knecht, 1 meid: 11 gemeten. Lieven Vande Moere, weduwnaar, 2 kind., 1 koew., 1 meid: G.8-1-50 roeden.

Neringen en Ambachten

Hiervan leefden 17 gezinnen met 82 personen, waarvan 46 behoorden tot het mannelijk en 36 tot het vrouwelijk geslacht. Twee van deze neringdoeners waren ongehuwd, één was weduwnaar. De 15 gehuwde gezinnen hadden samen 45 kinderen: 27 jongens en 18 meisjes. Eén gezin had 7 kinderen, één 6 en twee 5 kinderen. Samen gebruikten zij 2 knechten, 1 koewachter en 3 meiden. Dertien van deze gezinnen gebruikten samen G.50-1-60 roeden land.

Buiten de brouwer-herbergier, hadden wij drie timmerlieden, waarvan er één te zelvertijd herberg hield, een wagenmaker, een paardensmid, een gareelmaker, een kuiper, drie kleermakers, waarvan er ook een herbergier was, twee schoenmakers die beide winkelier waren, een man die alleen herbergier was en twee waarvan het bedrijf niet werd aangegeven.

Onder de neringdoeners had men nog de “cherurgijn" ofte heelmeester, die waarschijnlijk ook barbier was, namelijk Joannes Dhamers, gehuwd met Marie Deckers. Zij hadden twee kleine kinderen maar geen dienstpersoneel, en gebruikten 1 lijn land.

De andere neringdoeners waren:

 Jacob Desmedt, brouwer en herbergier - Cornelia Huysebaut, 1 kind, 2 meiden, 1 koew. ; 26 gemeten.

Joannes Debuck, weduwnaar, wagenmaker, 5 kinderen; 6 gemeten.        Pieter Vandewiele - Joanne Dericke, 2 kind.; G.3-1-50 roeden.

Joseph Messiaen, schoenmaker-winkelier - Joanne Huys, 6 kind.; G.3-1-2 roe. Anselmus Vandewiele - Joanne Debruycker, 7 kind.; 3 gemeten,

Jan Dhalle, herbergier - Marie Stul, 3 kind.: G.2-2-0 roeden.

Elarius Peere, paardensmid - Isabelle Vande Moere, 3 kind., 1 knecht; land: G.2-0-10 r.

Pieter De Bruycker, timmerman - Pieternelle Wanjaert, 4 kind.: G.1-2-0 roede. Franciscus Doubels, schoenmaker-winkelier - Rosa Boudens,3 kind. G.1-0-50 r Pieter De Voldere, gareelmaker, ongehuwd, 1 knecht; G.0-1-50 roeden.

Franciscus Van Ouck, kleermaker - Anna Heeremans, 5 kind.; G.0-0-50 roede. Cornelis De Bruycker, timmerman en herbergier - Magdalene Charlet, 1 kind; 50 roeden land.

Pieter De Coninck, meester-kuiper - Joanne Deroo.

Jan Vriese, meester kleermaker en herbergier - Theresia Guyse, 2 kinderen. David Deseyn, timmerman - Victoria Hesperspaen, 1 kind.

Jan Tydtgat, kleermaker, ongehuwd.

Molenaars

De molenaars staan afzonderlijk aangegeven; Moerkerke onder het Vrije telde er drie. Hun gezinnen telden 14 personen: 8 mannen en 6 vrouwen, waaronder 5 kinderen: 4 jongens en één meisje. Het waren:

Pieter De Keerschaever - Barbara Loteir, 3 kind., 1 meid: G.4-0-81 roeden. Jan Delove - Pieternelle De Jaeger: G.5-1-50 roeden.

Pieter Chárlet - Joanne Hoste, 2 kinderen, 1 meid, 1 koewachter.

Bij de molenaars staat ook Philips Gravelin "amman en officier", de politieman van het dorp, gehuwd met Isabelle Mispelaere, 2 kinderen; 2 gemeten land.

Dit geeft een totaal van 18 personen, 10 van het mannelijk en 8 van het vrouwelijk geslacht, waaronder 6 kinderen:4 jongens en 2 meisjes, met daarbij nog twee meiden en 1 koewachter. Zij gebruikten samen G.17-1-61 roeden.

Arbeiders en Kleine Gebruikers

Het grootste deel van de inwoners staat gerangschikt als "aerbeyders en cortghebruyckers", namelijk 265 personen, ingedeeld in 14 gezinnen. Er waren 137 mannen en 128 vrouwen; daaronder 137 kinderen: 72 jongens en 65 meisjes. Eén gezin telde 6 kinderen en twee 5 kinderen. Zeven mannen waren ongehuwd; er waren 1 weduwnaar en 10 weduwen; 14 gezinnen hadden geen kinderen. Twee meisjes stonden aangeschreven als "onnosel". 41 Gezinnen gebruikten samen G.120-2-25 roeden land.

Acht mannen staan vermeld als "doende van alle wercken". Er was geen dienspersoneel.

De volgende 34 "cortsitters” gebruikten meer dan één gemet:

Joris Van Acker - Magdalene Joris; G.9-2-0 roeden.

Jan Bogaert - Marie Coppens; G.8-1-0 roeden.

Thobias Smissaert - Rosa Deconinck, 4 kinderen; 8 gemeten.

Pieter Van Acker - Joanne Versnick, 4 kinderen; 7 gemeten.

Jacob Valcke - Clara Pollet, 6 kinderen; 7 gemeten.

Pieter Vercruysse – Marie Vanin, 3 kinderen; 5 gemeten.

Cornelis Wilfelinck – Maria Van Renterghem, 2 kinderen; 5 gemeten.

Jan De Backer - Pieternelle Vermeersch, 2 kinderen; G.4-1-50 roeden.

Joos Danneels - Brigitte Dewaele, 4 kinderen; G .4-0-50 roeden .

Pieter Devrient - Martine Dhooge, 4 kinderen; 4 gemeten,

Joseph Vande Casteele - Pieternelle Duytschaever, 3 kind.; 4- gemeten.

Cornelis Dezutter - Maria Verpraet, 1 kind; 4 gemeten.

Steven Averbeke - Anna Vandesteene, 3 kinderen; G.3-2-20 roeden.

Gillis Vandaele - Joanne Van Isacker, 3 kinderen; G. 3-1-50 roeden. Emmanuel Landschoot - Jusanne Declerck, 4 kinderen; G.3-1-50 roeden. Lieven Dewaele - Joanna Werrebroeck; G. 3-1-50 roeden.

Jan Baptiste Pieters - Fransisca Dhalle, 1 kind; G. 3-1-0 roeden.

Gillis Verhelst - Joanna Zeevaert , 2 kinderen; G. 3-1-0 roeden.

Pieternelle Van den Abeele , weduwe, 2 kinderen; 3 gemeten.

Jan Gauweloose - Joanne Steyaert, 3 kinderen; 3 gemeten.

Sarel Dezutter - Marie Duytschaever, 3 kinderen: G.2-2-50 roeden.

Carel Van de Casteele - Cornelie Moens, 2 kinderen: G.2-2-0 roeden.

Adriaen De Zutter - Anne Marie Boute, 4 kinderen: G. 2-1--49 roeden. Leopoldus Gauweloose - Willemijne Deweert, 3 kinderen; G. 2-1-0 roeden. Jacob Moens - Joanne Geldhof, 6 kinderen.; G. 2-0-50 roeden.

Jan Aldemeersch - Joanne Degroote, 2 kinderen; G. 2-·0-35 roeden.

Charles Ditters - Marie Vande Moere, 4 kinderen; 2 gemeten.

Adriaen Verbeke - Marie Ammeloot; G.1-2-50 roeden.

Gilles Debreyne - Cornelie Dewitte; G.1-2-0 roeden.

Balthasar Devos, weduwnaar, 1 kind; G.1-2-·0 roeden.

Jan Dhamers - Joanne Huys, 2 kinderen; G. 1.-2-0 roeden.

Jan Dobbelaere, weduwnaar, 4 kinderen; G.1-2-0 roeden.

Jacob Van Acker - Marie Mestdagh, 2 kinderen, en Joanne Vertriest, weduwe; G .1-1-80 roeden .

Francicus Vermeersch; weduwnaar, 1 kind; G . 1-1-50 roeden.

Jacob De Povre - Joanne Kerse, 5 kinderen; G .1-0-56 roeden.

Armen

Moerkerke onder het Vrije telde 39 arme "dischgenooten”: 15 van het manne-lijk en 24 van het vrouwelijk geslacht , onderverdeeld over 14 gezinnen. Eén man en twee vrouwen waren ongehuwd, er was één weduwnaar en 6 weduwen. Er waren 24 kinderen, 12 jongens en 12 meisjes. Vijf van deze kinderen behoorden tot geen gezin. Twee gezinnen waren kinderloos. Het jongentje van een weduwnaar staat aangeschreven als “impotent" of lam. Een van de arme gezinnen gebruikte 75 roeden land.

0000   000   0000

Het deel van Moerkerke, dat onder het Brugse Vrije lag, gebruikte dus een oppervlakte van : G. 1065-2-9 roeden en telde 136 gezinnen met 602 inwoners, onderverdeeld in 311 van het mannelijk en 291 van het vrouwelijk geslacht; waaronder 302 kinderen, alsook 21 knechten, 1 schaper, 9 koewachters en 27 meiden.          

II   MOERKERKE ONDER HET GRAAFSCHAP MIDDELBURG

Dit deel van de parochie had geen geestelijkheid. Deze woonde onder het Brugse Vrije.

De Grote Hofsteden

Er waren 29 gezinnen van de grote landbouwers met 220 personen: 127 mannelijk en 93 vrouwelijk; waaronder 102 kinderen: 56 jongens en 46 meisjes. Twee gezinnen telden 8 kinderen, twee 7 en twee 6 kinderen. Eén gezin was zonder kinderen; 1 mannelijk gezinshoofd was ongehuwd en 1 gezinshoofd was weduwnaar. Het dienstpersoneel bestond uit 24 knechten, 1 schaper, 16 koewachters en 19 meiden.

Deze 29 gezinnen gebruikten samen G. 685-2-35 roeden of gemiddeld: G.23-1-90 roeden. De gemiddelde oppervlakte van de hofsteden was dus kleiner dan deze in de polderstreek (nl. G.35-0-50 roeden).

De bewoners van de hofsteden waren:

Joseph Van Simaey, ongehuwd, baatte samen met zijn drie broers G.49-0-47 roeden uit. Zijn personeel: 1 knecht, 1 schaper, 1 koewachter en 2 meiden.

Jan Van Loo - Isabelle Coene, 8 kinderen; G. 41-2-87 roeden.

Laureins De Weert - Marie Van de Gehuchte, 7 kind., 1 knecht: G.41-2-46 roe. Pieter Vande Moere - Isabelle De Cock, 4 kind., 1 knecht, 1 koew., 1 meid;G.41-2-52 roeden.

Gabriêl Minnaert - Joanne De Vos, 4 kind., 1 knecht, 1 koew.; G.40-1-48 roed. Jan Minnaert - Marie Laureyns, 4 kind., 2 knecht., 1 koew., 1 meid; G.36-1-18 Pieter Coppens - Josyne Logiest, 2 kind., 2 knecht., 1 meid; G.32-1-3 roeden. Joos De Weert - Marie Landuyt, 2 kind., 1 knecht, 1 koew., 1 meid; G. 31-1-1 1/2 roeden.

Pieter Laureyns - Linine Standaert, 3 kind., 2 knecht., 1 koew.; G.30-2-98 roe. Cornelis Dhaenens - Isabelle Servyt, 2 kind., 1 knecht, 1 koew, 2 meiden; G.29-0-33 roeden.

Guido Hanneca - Joanne Van Damme, 5 kind., 2 knecht., 1 meid: G.28-l-51 r. Pieter Logiest - Jacoba La Ros, 3 kind. ; G.28-0-6 roeden.

Salomon Van Landuyt - Helena Neyrincx ; G. 27-1-68 roeden.

Arnout Coppens d’oude, weduwnaar, 2 knecht., 2 koew., 2 meid.; G.24-2-59 r Pieter Landuyt - Petronelle Coen, 4 kind.,1 knecht, 1 koew.,1 meid; G.24-2-4 r Cornelis Verstraete - Joanne Dhaenens, 1 kind, 1 knecht, 1 koew., 1 meid; G.22-2-95 roeden.

Jacob Beuselynck - Therese Dhalle, 1 kind, 1 meid; G.22-l-69 roeden.

Arnout Coppens - Joanne Coene, 6 kind., 1 koew., 1 meid; G.17-2-29 roeden. Philips Hoste - Jacquemine Daeninx, 7 kind.; G.17-2-28 roeden.

Jan Vande Moere - Livine De Vliegher, 2 kind., 1 knecht, 1 koew.; G.17-1-80 r. Lucas Timmerman - Pieternelle Mestdagh, 5 kind., 1 koew.; G.17-1-42 roeden. Pieter Waeghebeke - Joanne Neyrincx, 5 kind., 1 knecht, 1 koew.; G.17-0-20 r Pieter Kerckhof - Marie Willems, 6 kind., 1 meid; G.15-1-91 roeden.

Guillielmus Coppens, hostelier en brouwer - Petronelle Mostaert, 5 kind., G .11-0-72 roeden.

Jan De Povere - Catherine Verleye, 3 kind., 2 knecht., 1 koew., 1 meid;       G. 10-1-16 roeden

Laureins Bogaert - Marie Anne Vermeersch, 1 kind, 1 knecht; G.8-2-74 roede.

Joannes De Smit - Martine Van Hecke, 8 kinderen; G.8-0-36 roeden.

Laureins De Graeve - Regina De Langhe, 3 kinderen; G.7-0-61 roeden.

Joos De Grootte - Rosa Boes, 1 kind, 1 meid; G.5-2-94 roeden.

De Molenaar

Te Moerkerke, onder het graafschap Middelburg, woonde slechts één molenaar met een gezin bestaande uit 10 personen: 5 jongens, 3 meisjes en Pieter Charlet (of Sarlet ) - Marie Berton.

De Neringdoeners

Deze vormden 12 gezinnen met 52 personen: 27 van het mannelijk en 25 van het vrouwelijk geslacht, waaronder 30 kinderen, 15 jongens en 15 meisjes. Een gezin telde 8 kinderen en drie 4 kinderen. Eén gezin was kinderloos, en één gezinshoofd was weduwnaar. Het dienstpersoneel bestond uit 1 koewachter. Twee gezinnen gebruikten samen G.9-1-3 roeden.

Onder de neringdoeners treffen we aan: een brouwer die ook herbergier was, een tweede herbergier, 3 hosteliers, een bakker die tezelfdertijd kleermaker was, nog een kleermaker, een schoenmaker, een winkelier, 2 kuipers en een metser. (Onder de hofsteden hierboven staat nog een hostelier en brouwer: Guillielmus Coppens –Petronelle Mostaert.)

De neringdoeners waren:

Paulus Van Inselroy, meester kuiper - Marie Clara De Clercq, 1 kind.

Joseph Steyaert, herbergier - Bregitta Galle, 4 kinderen.

Joannes Welvaert, meester schoenmaker - Anna De Smit, 3 kinderen.

Leonard Van Damme, herbergier en brouwer - Genoveva De Witte, 3 kinderen. Dominicus Vyncke, bakker en kleermaker - Petronella De Breyne, 4 kinderen. Emmanuel Ferbuyt, meester metser - Isabelle Reyghers, 4 kinderen.

Hendrik Van Houtte, meester kleermaker, weduwnaar, 3 kinderen.

Jan Elegheert, hostelier - Judoca Claeys.

Bernard Vercruysse, hostelier - petronelle De Voghelaere, 2 kinderen.

Joseph Verschoore, hostelier, weduwnaar, 2 kinderen.

Jacob Van Meenen, kuiper - Anne Marie Blauwers, 3 kind.; G.3-2-17 roeden.

Jan De Vliegher, winkelier - Anne De Clercq, 1 kind, 1 koew.; G.5-2-3 roeden.

Arbeiders en Kleine Gebruikers

De "Cortsitters, de aerbeyders” en andere kleine gebruikers waren zeer talrijk. Ze telden 103 gezinnen met 427 personen: 224 van het mannelijk en 203 van het vrouwelijk geslacht; daaronder 203 kinderen: 106 jongens en 97 meisjes. Onder deze inwoners had men een weduwnaar en 9 weduwen, alsook vier ongehuwde mannen en één ongehuwde vrouw. Het dienstpersoneel bestond uit 1 knecht, 2 koewachters en 6 meiden.

27 Gezinnen gebruikten samen G.97-0-47 1/2 roeden land.

Onder de kortzitters vinden we:

Laureins steyaert, schoolmeester - Itisberga Hacquaert, met 1 kind;

alsook vier wevers, een strodekker en 79 arbeiders.

De volgende kortzitters gebruikten land:

Cornelis De Vyt - Petronelle De Bruycker, 7 kind.; 8 gemeten.

Franciscus Geernaert, wever en gebruiker - Marie De Voghelaere, 2 kind.; G.6-0-94 roeden land.

Jan Delmotte, arbeider - Joanne Van de Walle, 2 kind.; G.5-1-40 roeden.

Pieter Verheecke, arbeider - Marie Berton, 3 kind.; G.5-0-19 roeden.

Jacob Burghgraeve, arbeider - Victoria Leys, 3 kind.; G.4-2-88 roeden.

Jan Motte, arbeider - Columba De Weert, 3 kind.: G.4-2-33 roeden.

Jacobus Walgrave - Anna Stoens, 2 kind.; G.4-2-10 roeden.

Joseph Dhalle - Isabelle De Meulenaere, 4 kind.; G.4-1-19 roeden.

Jan VanTomme, arbeider - Elisabeth De Dappere, 2 kind. en een thuisligger van 20 jaar; G.4-1-10 roeden.

Bernard Boudens, arbeider - Petronelle Dooghe, 5 kind.; G.4-0-70 1/2 roeden. Jan Valckenaere, arbeider - Martine Blauwers, 1 kind: G.4-0-67 roeden.

Jacob De Bruycker, arbeider - Joanne Van Poucke, en de vader van de vrouw; G .4-0-6 roeden.

Jan Coppens, arbeider - Jacoba Dhaeyaert, 3 kind. en Isabelle De Baete weduwe; G.3-2-77 roeden.

Jan Van Herseele, arbeider - Isabelle Vermeere, 6 kind.: G.3-2-71 roeden.

Jan Galle, arbeider - Joanne Vande Moere, 1 kind, 1 meid: G.3-2-49 roeden. Joseph Valckenaere, arbeider - Petronelle Vande Moere, 1 kind: G.3-2-45 roe. Cornelis De Wilde, arbeider - Therese Coene, 1 koew.: G.3-1-53 roeden.

Joachim De Breyne, arbeider - Cornelie De Baets, 3 kind.; G.3-0-24 roeden. Carel Cazeele, arbeider - Joanne Dayaert, 3 kind.; G.3-0-8 roeden.

Joos De Baets, wever en arbeider - Josine De Schepper, 1 kind en de weduwe van Jan Hellebuyck "impotent"; G.2-2-82 roeden.

Ryckaert Van DaeIe, arbeider - Cornelie Pruvoost, 2 kind.; G.2-2-63 roeden. Marten Van de Walle, arbeider - Joanne Verleye; G.2-2-58 roeden.

Jan De Bruycker - Marie Van Loo, 2 kind.; G.2-2-19 roeden.

Carel Hollebeque, arbeider - Laureynse Van de Wiele, 3 kind.; G.2-1-91 roede. Jan Van de Wiele, arbeider - Helena Verleye, 6 kind.; G.2-1-67 roeden.

Pieter Hoste, arbeider - Petronella Pollet, 3 kind.; G.2-0-94 roeden.

Jan Coppens, arbeider; G.2-0-75 roeden.

Pieter Blomme, arbeider - Victoria Hoste, 4 kind.; G.1-2-17 roeden.

Joannes Verleye, arbeider - Maria Vermeere; G.1-2-4 roeden.

Adriaan Loete, arbeider - Isabelle Deyne, 2 kind., 1 meid; G.1-1-90 roeden. Judocus Baele, strodekker - Anna Ardoens; G.1-1-16 roeden.

Guilliaeme Timmerman, arbeider - Joanne De Keer, 2 kind.; G.1-0-54 roeden. Weduwe Pieter Cauwels, 1 kind; 1 gemet.

Cornelis Sys, arbeider - Marie Seevaerts, 4 kind.; G.0-2-0 roeden.

Armen

Het aantal "dischgenooten" die door het armbestuur werden onderhouden, bedroeg 69 personen, 24 van het mannelijk en 45 van het vrouwelijk geslacht. Ze waren verdeeld over 15 gezinnen, met daarbij nog 16 kinderen, die niet tot een gezin behoorden. Het totaal van de kinderen bedroeg 44 : 17 jongens en 27 meisjes. Onder de gezinshoofden had men een ongehuwde vrouw en 6 weduwen. Twee gezinnen waren kinderloos.

Moerkerke onder het Graafschap Middelburg, gebruikte G.792-0-85 1/2 roeden land. Het telde 160 gezinnen met 778 personen, waarvan 408 van het mannelijk en 370 van het vrouwelijk geslacht. Er waren 387 kinderen in de gezinnen. Als dienstpersoneel telde men er 24 knechten, 1 schaper, 17 koewachters en 19 meiden.

TOTAAL VOOR GEHEEL MOERKERKE

Voor geheel de parochie Moerkerke, zowel onder het Brugse Vrije als onder het Graafschap Middelburg, telde men 297 gezinnen met 1380 personen, waarvan 719 van het mannelijk en 661 van het vrouwelijk geslacht. Daaronder waren er 689 kinderen die in de gezinnen leefden.

Het dienstpersoneel bedroeg 45 knechten, 2 schapers, 36 koewachters en 46 meiden.

Het totaal gebruikte land bedroeg: 1857 gemeten 2 lijnen 94 1/2 roeden.

___________________________

schild

  1. Rijksarchief te Brugge: Brugse Vrije, Reg N° 49 (Resolutieboek van het Vrije over 1744-1748), f° 153 v°

De bevolking van Moerkerke in 1748

Jos De Smet

Rond de poldertorens
1963
2
038-045
Achiel Calus
2015-09-02 10:39:39

Afdrukken E-mailadres

HoofdpuntenInterresante rubriekenZoekenAndere informatie
Startpagina
Activiteiten
Nieuws
Gastheerschap
Musea in de Zwinregio
Kustmusea
Geschiedenis
Reecz
Publicaties heemkunde
Tijdslijn
Bibliotheek
Europese projecten
Raakvlak
Contact
Copyright © 2020  - Zwinstreek.eu - Alle rechten voorbehouden.