941

In het 'Liber traditionem' van de Gentse Sint-Pietersabdij (941) vindt men schenkingen terug die door adellijke personen uit hun niet-leenroerig bezit in de pagus Rodanensis (Aardenburg) aan de abdij van Sint-Pieters (Gent) wordt gedaan. Het betreft in hoofdzaak moerassige weidegronden langs de kust ofwel dieper gelegen bouwland en veengrond.

Julien van Belle

Het bizarre verhaal van een gouden doodskist. - Dl. 1
Maldegem : Van Hoestenberghe, 1999-2004
64

Afdrukken E-mailadres