961

In een Charter van Graaf Arnold van 961 wordt gesproken over 'Oostkercka parochia apud Budanflit, parochia Rodenburg, etc.'.

Hendrik Quirinus Janssen

St. Anna ter Muiden beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der stad Mude in 1241 en als christelijke gemeente, van den aanvangder XVIde eeuw tot op onze dagen : eene geschiedkundige proeve
Middelburg : Van Benthem en Jutting, 1850. - 264 p.
217

Afdrukken E-mailadres