988

Vroegste vermelding van een schorre die Leffinge heet, ten westen van de Zidelinge, met aan de noordzijde een aanwas (de Streep of Plaat).

Maurits Coornaert

Dudzele en Sint-Lenaart : de geschiedenis, de topografie en de toponymie van Dudzele tot omstreeks 1914, met een studie over de Sint-Lenaartommegang
Dudzele : De vrienden van het ambacht Dudzele, 1985. - 640 p. : ill
27

Afdrukken E-mailadres