1019

De schorreweiden van de Rugge (waarop Koudekerke zal ontstaan) worden vermeld in een brief die abt Othelbold tussen 1019 en 1030 naar gravin Otgiva schrijft.

Maurits Coornaert

Dudzele en Sint-Lenaart : de geschiedenis, de topografie en de toponymie van Dudzele tot omstreeks 1914, met een studie over de Sint-Lenaartommegang
Dudzele : De vrienden van het ambacht Dudzele, 1985. - 640 p. : ill
27

Afdrukken E-mailadres