1040

Een nieuwe dijk, ook Evendijk genoemd vertrekt uit de 'Oostdik' van Blankenberge, 11 km ten noorden van de Leet, en maakte een wijde bocht om de Rugge naar de schorren van Greveninge. Daar ontmoeten de dijkbouwers de brede bedding van de Scheure. Ze leggen de Evendijk B op de westzijde van de kreek tot een punt waar de Scheure wel kan worden afgedamd. Vanaf die dam verbinden ze de Evendijk B met de Branddijk.

Maurits Coornaert

Dudzele en Sint-Lenaart : de geschiedenis, de topografie en de toponymie van Dudzele tot omstreeks 1914, met een studie over de Sint-Lenaartommegang
Dudzele : De vrienden van het ambacht Dudzele, 1985. - 640 p. : ill
29

Afdrukken E-mailadres