ca. 1070

Aanleg van de Evendijk B (Evendijk, Zomerdijk, Kalveketedijk, Brolozendijk, Krinkeldijk) vanuit de Oostdijk, waardoor o.a. de Vardenaarspolder wordt ingedijkt.

Maurits Coornaert

Knokke en Het Zwin
Tielt : Lannoo, 1974. - 442 p. : ill.
23

Afdrukken E-mailadres