1079

Uit de 'Translatio Sanctae Lewinnae' blijkt duidelijk dat Uitkerke en Lissewege voor 1079 bestaan als parochies. Alhoewel dat niet blijkt uit de tekst moet ook de aanpalende parochie Dudzele al gesticht zijn.

Maurits Coornaert

Dudzele en Sint-Lenaart : de geschiedenis, de topografie en de toponymie van Dudzele tot omstreeks 1914, met een studie over de Sint-Lenaartommegang
Dudzele : De vrienden van het ambacht Dudzele, 1985. - 640 p. : ill
30

Afdrukken E-mailadres