1089

In de nieuwe polder, ontaan door de in ca. 1040-1050 gebouwde Evendijk B (Evendijk, Zomerdijk, Kalveketedijk, Brolozendijk, Krinkeldijk), zijn de parochies Lissewege, Oostkerke en Dudzele enkele jaren voor 1089 gesticht. Dudzele veschijnt in de 'Translatio Lewinnae' onder de naam 'Dodesela'. Deze parochie en de omgeving liggen in een heerlijkheid, waarvan het centrum 500 m ten westen van de woonterp is gevestigd. Het bedoelde leenhof ontleent zijn naam aan het dorp Dudzele, en wordt het Hof van Dudzele genoemd.

Maurits Coornaert

Dudzele en Sint-Lenaart : de geschiedenis, de topografie en de toponymie van Dudzele tot omstreeks 1914, met een studie over de Sint-Lenaartommegang
Dudzele : De vrienden van het ambacht Dudzele, 1985. - 640 p. : ill
33

Afdrukken E-mailadres