1128

Overlijden van Lambert van Rodanburg (Aardenburg), de laatste heer of kastelein van Aardenburg.

Johan Hendrik van Dale

Een blik op de vorming der stad Sluis en op den aanleg haer vestingswerken van 1382 en 1587
Dudzele : De vrienden van het ambacht Dudzele, 1985. - 640 p. : ill
3

Afdrukken E-mailadres