ca. 1130-1160

De Duinkerke IIIB-transgressie overspoelt alle gronden buiten de Evendijk B (Evendijk, Zomerdijk, Kalveketedijk, Brolozendijk). De Zinkval en het Zwin worden uitgespoeld.

Maurits Coornaert

Heist en de Eiesluis
Tielt : Lannoo, 1976. - 474 p. : ill.
21

Afdrukken E-mailadres