ca. 1130-1160

De Duinkerke IIIB-transgressie overspoelt alle gronden buiten de Evendijk B (Evendijk, Zomerdijk, Kalveketedijk, Brolozendijk). De Zinkval en het Zwin worden uitgespoeld.

Maurits Coornaert

Knokke en Het Zwin
Tielt : Lannoo, 1974. - 442 p. : ill.
25

Afdrukken E-mailadres