1 oktober 1134

Als gevolg van de vele stormen worden in de 11de eeuw defensieve dijkjes aangelegd om de gewonnen gronden te beschermen. Geleidelijk worden meer en meer offensieve dijken gebouwd waardoor op grote schaal wordt ingepolderd. Na de stormvloed van 1 oktober 1134 worden snel een aantal bijkomende dijken gebouwd. Het zuidwesten van Zeeland en het noordwesten van Vlaanderen worden verbrokkeld tot een eilandengroep waarbinnen brede zeearmen ontstaan waaronder waarschijnlijk de Sincfal (latere Zwin).

Julien van Belle

Het bizarre verhaal van een gouden doodskist. - Dl. 1
Maldegem : Van Hoestenberghe, 1999-2004
26, 17, 71, 73, 76

Afdrukken E-mailadres