ca. 1150-1200

De Oudemaarspolder wordt ingedijkt. Daarna vestigen enkele vissers zich op de polder.

Maurits Coornaert

Knokke en Het Zwin
Tielt : Lannoo, 1974. - 442 p. : ill.
27

Afdrukken E-mailadres