ca. 1170

De Oudemaarspolder wordt ingedijkt met een dijk die vertrekt vanuit de Oostdijk (Uitkerke) en loopt ten noorden van de Rugge. Voorbij de Rugge buigt de dijk zuidwaarts tot de Evendijk.

Maurits Coornaert

Heist en de Eiesluis
Tielt : Lannoo, 1976. - 474 p. : ill.
21

Afdrukken E-mailadres