ca. 1175

In de ingedijkte Oudemaarspolder stichten vissers van Koudekerke een nieuw vissersdorp op het Hoge Leen van het Hof van Heis.

Maurits Coornaert

Heist en de Eiesluis
Tielt : Lannoo, 1976. - 474 p. : ill.
31

Afdrukken E-mailadres