1178

Oudste parochiedocumenten van de parochie van Lissewege (nu in Bisschoppelijk Archief in Brugge)

Johan Ballegeer

Kroniek van Lissewege of Teloorgang van een agrarisch dorp
Oostkerke : Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago, 2005. - 163 p.
13

Afdrukken E-mailadres