1201

De schenking van het goed Albrandswerf met weiden, visrecht en tienden door Walter Eggemonde en Antonin Gelenien aan de abdij van Ter Doest (Lissewege) wordt bevestigd door Graaf Diederik van Holland.

Johan Ballegeer

Kroniek van Lissewege of Teloorgang van een agrarisch dorp
Oostkerke : Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago, 2005. - 163 p.
15

Afdrukken E-mailadres