1213

Britto beschrijft de haven van Damme in 1213 als volgt:' Deze haven was zo ruim en veilig, dat zij al onze schepen bevatten konde. Men vond er de rijkdommen van al de werelddelen, in zo grote hoeveelheid door allerlei vaartuigen aangevoerd, dat zij onze verwachting ver te boven streefden. Men zag er massa s van zilverstaven, goud, weefsels van Syrie,China en de Cycladeneilanden, Hongaarsche pesterijen in menigte, het echte kruid, dat aan het scharlaken zijn schitterende roodheid geeft, vlotten met de wijnen bevracht, die in Gascogne of Rochelle geteeld worden, ijzer en andere metalen, lakens, en koopvaren van alle soort, welke Engeland of Frankrijk hier verzameld hebben om van daar naar alle oorden der wereld te worden gevoerd, en voordelen toe te brengen aan haar eigenaars, die met ene mengeling van hoop en vrees hun schatten aan de grillen van het noodlot prijsgeven.'

Hendrik Quirinus Janssen

St. Anna ter Muiden beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der stad Mude in 1241 en als christelijke gemeente, van den aanvangder XVIde eeuw tot op onze dagen : eene geschiedkundige proeve
Middelburg : Van Benthem en Jutting, 1850. - 264 p.
2

Afdrukken E-mailadres