1218

Willem van Staden krijgt het bevel van Johanna van Constantinopel om een stuk woeste grond in de omgeving van Rodenburg (Aardenburg) terug te geven aan de abdij van Ter Doest (Lissewege) die er huizen zal bouwen.

Johan Ballegeer

Kroniek van Lissewege of Teloorgang van een agrarisch dorp
Oostkerke : Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago, 2005. - 163 p.
16

Afdrukken E-mailadres