1219

De monniken van Ter Doest verkrijgen in 1219 van gravin Johanna van Constantinopel de verzekering dat ze altijd vrij mogen beschikken over de Doestarm (verbinding met Lisseweegs vaartje) en over bepaalde landwegen (later gekend als Visweg of Doestweg).

Maurits Coornaert

Dudzele en Sint-Lenaart : de geschiedenis, de topografie en de toponymie van Dudzele tot omstreeks 1914, met een studie over de Sint-Lenaartommegang
Dudzele : De vrienden van het ambacht Dudzele, 1985. - 640 p. : ill
46

Afdrukken E-mailadres