1219

Een schenking van 300 gemete door gravin Johanna van Constantinopel aan de abdij van Ter Doest (Lissewege) wordt bevestigd door Walter II de Marvis, bisschop van Doornik.

Johan Ballegeer

Kroniek van Lissewege of Teloorgang van een agrarisch dorp
Oostkerke : Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago, 2005. - 163 p.
16

Afdrukken E-mailadres