1220

Een onbekende weldoener richt in Dudzele niet alleen een kapel in, maar hij sticht daar ook een kapelanie waaraan hij enkele gemeten grond schenkt. Een tekst situeert het perceel naast de St.-Laureinskapel, op een kruispunt van de wegen van St.-Pieters naar Dudzele en van Brugge naar Lissewege. De inkomsten van die percelen dienen voor het onderhoud van het gebouw, de kapelaan en de koster. De schenker is misschien de Heer van het Schottekasteel, dat 400 m ten noordoosten van de kapel staat.

Maurits Coornaert

Dudzele en Sint-Lenaart : de geschiedenis, de topografie en de toponymie van Dudzele tot omstreeks 1914, met een studie over de Sint-Lenaartommegang
Dudzele : De vrienden van het ambacht Dudzele, 1985. - 640 p. : ill
40

Afdrukken E-mailadres