1231

Er ontstaat een geschil tussen de kerk van Clairvaux en de abdij Ter Doest (Lissewege) n.a.v. het verlies van de heerlijkheid Saaftinge. Ter Doest krijgt als vergoeding een vierde van alle gronden, zowel moeras als kleiland, nl. het deel grenzend aan de schuur van Groede.

Johan Ballegeer

Kroniek van Lissewege of Teloorgang van een agrarisch dorp
Oostkerke : Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago, 2005. - 163 p.
18

Afdrukken E-mailadres