1233

Bij een geschil tussen de kerk van Cambron en de abdij Ter Doest (Lissewege) wordt een overeenkomst gemaakt waarbij Stoppeldijk aan Cambron wordt toegewezen en Groede aan Ter Doest.

Johan Ballegeer

Kroniek van Lissewege of Teloorgang van een agrarisch dorp
Oostkerke : Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago, 2005. - 163 p.
18

Afdrukken E-mailadres