ca. 270

Bij opgravingen bij het Brugse Fort Lapin ontdekte men brandsporen die duiden op een gewelddadig einde van het oorspronkelijke Brugge. Dit gebeurt omstreeks 270 na Chr. Eind de 3de eeuw is de Romeinse bewoning teruggedrongen tot op de as Diksmuide-Oudenburg-Brugge.

Julien van Belle

Het bizarre verhaal van een gouden doodskist. - Dl. 1
Maldegem : Van Hoestenberghe, 1999-2004
73

Afdrukken E-mailadres