1236

In het 'Cartularium Dunensi' vernoemt men 'Arnulphus van Bucamara'. Beukemare is een hofstede en voormalig leengoed in het 39e begin van de Watering van Eyensluis (Lissewege).

Johan Ballegeer

Kroniek van Lissewege of Teloorgang van een agrarisch dorp
Oostkerke : Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago, 2005. - 163 p.
18

Afdrukken E-mailadres