1241

Het schependom van Mude wordt in 1241 ingericht met Brugge als voorbeeld (2de keure).

Hendrik Quirinus Janssen

St. Anna ter Muiden beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der stad Mude in 1241 en als christelijke gemeente, van den aanvangder XVIde eeuw tot op onze dagen : eene geschiedkundige proeve
Middelburg : Van Benthem en Jutting, 1850. - 264 p.
20

Afdrukken E-mailadres