1242

De tienderechten in de parochies Lissewege en Heist worden in 1242 door Giselbrecht, burggraaf van Sint-Winnoksbergen, met toelating van graaf Tomas van Savoye en gravin Jaohanne van Constantinopel, geschonken aan de Sint-Bertinsbadij van Sint-Omaars.

Maurits Coornaert

Dudzele en Sint-Lenaart : de geschiedenis, de topografie en de toponymie van Dudzele tot omstreeks 1914, met een studie over de Sint-Lenaartommegang
Dudzele : De vrienden van het ambacht Dudzele, 1985. - 640 p. : ill
321

Afdrukken E-mailadres