1248

De Lisseweegse pastoors Syger en David bemiddelen bij een schenking van 5 gemete land door Lamin en zijn vrouw Luce aan de Poorte van de abdij Ter Doest (Lissewege) (= liefdadigheidsinstelling). De gronden liggen in de parochies Lissewege, Koudekerke en Uitkerke.

Johan Ballegeer

Kroniek van Lissewege of Teloorgang van een agrarisch dorp
Oostkerke : Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago, 2005. - 163 p.
20

Afdrukken E-mailadres