1249

De abdij Ter Doest (Lissewege) koopt 10 bunders land bij het hof Pilsbroek voor een som van 20 Vlaamse ponden aan Jan van Leffinge .

Johan Ballegeer

Kroniek van Lissewege of Teloorgang van een agrarisch dorp
Oostkerke : Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago, 2005. - 163 p.
20

Afdrukken E-mailadres