oktober 1251

Gravin Margaretha bevestigt in oktober 1251 het recht van Aardenburg op een kanaal dat Aardenburg met Gent zou verbinden. Het kanaal wordt echter nooit gegraven.

Hendrik Quirinus Janssen

St. Anna ter Muiden beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der stad Mude in 1241 en als christelijke gemeente, van den aanvangder XVIde eeuw tot op onze dagen : eene geschiedkundige proeve
Middelburg : Van Benthem en Jutting, 1850. - 264 p.
15

Afdrukken E-mailadres