ca. 300

Omstreeks 300 wordt de kuststreek door natuurrampen getroffen. Dorpen en steden met opstandelingen worden in brand gestoken. Dat vormt het begint van de overstromingsperiode (ook Duinkerke II-transgressie genoemd). Getijdengeulen (o.a. de Reie) reiken tot Brugge en de bevolking trekt zich terug in de Zandstreek.

Julien van Belle

Het bizarre verhaal van een gouden doodskist. - Dl. 1
Maldegem : Van Hoestenberghe, 1999-2006
43

Afdrukken E-mailadres