ca. 300

Omstreeks 300 wordt de kuststreek door natuurrampen getroffen. Dorpen en steden met opstandelingen worden in brand gestoken. Dat vormt het begint van de overstromingsperiode (ook Duinkerke II-transgressie genoemd). Getijdengeulen (o.a. de Reie) reiken tot Brugge en de bevolking trekt zich terug in de Zandstreek.

Maurits Coornaert

Knokke en Het Zwin
Tielt : Lannoo, 1974. - 442 p. : ill.
20

Afdrukken E-mailadres