1272

Alberik, een monnik van de abdij Ter Doest (Lissewege) maakt een lijst op van ridders en edelen die op kruisvaart zijn vertrokken. Daarnaast schrijft hij ook verschillende kronieken en heiligenlevens.

Johan Ballegeer

Kroniek van Lissewege of Teloorgang van een agrarisch dorp
Oostkerke : Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago, 2005. - 163 p.
21

Afdrukken E-mailadres