1273

De abdij Ter Doest (Lissewege) krijgt van gravin Margareta een stuk grond (100 X 180 roeden) dat is gelegen tussen Scipgracht en Wulpen.

Johan Ballegeer

Kroniek van Lissewege of Teloorgang van een agrarisch dorp
Oostkerke : Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago, 2005. - 163 p.
21

Afdrukken E-mailadres