1979

Opgravingen in Dudzele in de omgeving van Avenone bewijzen dat er op het einde van de 2de eeuw Romeinse bewoning heeft plaats gevonden.

Maurits Coornaert

Dudzele en Sint-Lenaart : de geschiedenis, de topografie en de toponymie van Dudzele tot omstreeks 1914, met een studie over de Sint-Lenaartommegang
Dudzele : De vrienden van het ambacht Dudzele, 1985. - 640 p. : ill
15

Afdrukken E-mailadres