1279

Omdat het waterpeil in de Lisseweegse Vaart kunstmatig hoog wordt gehouden (vaarweg) lopen geregeld landerijen onder water. Het Brugse Vrije geeft Ter Doest en de Watering van Reigaarsvliet de opdracht om aan beide zijden van de Lisseweegse Vaart dijken te bouwen.

Maurits Coornaert

Dudzele en Sint-Lenaart : de geschiedenis, de topografie en de toponymie van Dudzele tot omstreeks 1914, met een studie over de Sint-Lenaartommegang
Dudzele : De vrienden van het ambacht Dudzele, 1985. - 640 p. : ill
46

Afdrukken E-mailadres