1280

De bevolking van Damme klaagt over machtsmisbruik in het stadsbestuur, over het feit dat ze bij het heffen van de accijns op brood, bier en wijn wordt benadeeld ten opzichte van de rijken. De ambachten beklagen zich over het feit dat ze al veertien jaar onderhevig zijn aan de stijgende druk op de primaire consumptiegoederen door middel van de accijnzen terwijl de notabelen, niettegenstaande hun formidabele handelsinkomsten pas twee jaar accijns moeten betalen die ze bovendien naar eigen goeddunken mogen vaststellen.

Julien van Belle

Het bizarre verhaal van een gouden doodskist. - Dl. 1
Maldegem : Van Hoestenberghe, 1999-2004
120, 142

Afdrukken E-mailadres