1282

De verbindingsweg van Dudzele naar de Lisseweegse Vaart wordt gegraven (Dudzeelse Watergang).

Maurits Coornaert

Dudzele en Sint-Lenaart : de geschiedenis, de topografie en de toponymie van Dudzele tot omstreeks 1914, met een studie over de Sint-Lenaartommegang
Dudzele : De vrienden van het ambacht Dudzele, 1985. - 640 p. : ill
46

Afdrukken E-mailadres